J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2012

PENGEMAGT
ELLER DEMOKRATI?


Konference om omstilling til en
bæredygtig demokratisk markeds-økonomi

Øko-systemet er ved at bryde sammen.
Uligheden er vokset dramatisk.

Vi er nødt til at:
• Fjerne det økonomiske systems iboende vækstkrav
• Holde os inden for naturens bæreevne
• Lade de natur- og samfundsskabte værdier tilfalde fællesskabet
• Tackle arbejdsløshed og udstødning

Program for 23. januar 2012

Kl. 13.00 – 16.30: Problem og løsninger
• Velkomst ved Ole Bjerg fra CBS og facilitator Ib Ravn fra DPU
• Oplæg og debat om det økonomiske systems grundlæggende problemer

– og et samlet løsningsforslag herpå
ved Mikkel Klinge Nielsen, Erik Christensen og Uffe Madsen fra Syntesetanken

Kl. 16.45 – 18.15: Næste skridt
• Initiativer og involvering

Copenhagen Business School, Solbjerg
Plads 3, Frederiksberg, Aud. SP 2.01
Gratis deltagelse. Tilmelding (først til mølle): mpp-relations@cbs.dk

J.A.K. bladet