J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2012

LÆSERBREV

For tiden er der en del skriveri om en påtænkt nedsættelse af skat på arbejde.

Hvorfor ikke afskaffe al skat på indkomst og flytte det over på forbrug? Skat på indkomst fordyrer produktionen med det beløb, der opkræves i skat. Fjernelse af skat på produktion vil give et bedre bytteforhold over for udlandet og en realløns-forbedring, da der kan fås flere varer for de samme penge. En måde at gøre det på er, at når finansloven er vedtaget, sendes den til Nationalbanken, hvor staten har en kassekredit, der står for udbetaling af pengene. Statens lønudbetalinger, pensioner og lignende reduceres selvfølgelig med den indkomstskat, der ikke skal betales - det private erhverv får også lønnen nedreguleret med den del, der betales i indkomstskat, og staten får pengene ind igen gennem ejendomsskatter og forbrugsafgifter. Det vil jo sige, at det er salget af varerne, der er skatten - og ikke som nu, hvor varen skal sælges, før skatten kan betales. Pengene er tilbage i statskassen og kan bruges igen.

Det er jo bare Nationalbanken, som giver et rentefri lån, der virker som et effektivt smøremiddel til en velkørende samfundsøkonomi.

Nationalbanken kunne nemt yde rentefrie lån alle de steder, hvor der er en rimelig sikkerhed for tilbagebetaling, når blot de udgifter, der er forbundet med oprettelse af lånene, kommer tilbage til Nationalbanken gennem en administrationsafgift.

Henry Nielsen, Ebeltoft
 

J.A.K. bladet