J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2012

JAK ER JAK – OG DET ER VI STOLTE AF!
AF JAKOB MIKKELSEN FORMAND FOR LANDSFORENINGEN JAK

Kære medlemmer, kære læsere.
Vi kan være stolte af at være med i JAK. Vi er ikke mange i forhold til tidligere, men vi har holdt liv i ideen, og det vil vi fortsat gøre. Vi vil med stolthed fremføre JAKs grundlæggende ideer igen og igen, når der brug for dem – og det er der nu. Verden står i en dyb krise, og vore politiske ledere står magtesløse. Ordet ”krise” betyder ”vendepunkt” - og det er dét, der er brug for!

Nok kan politikerne komme med løsninger, der tilsyneladende løser den øjeblikkelige situation, men det vil grundlæggende være de nederste i den økonomiske fødekæde, der kommer til at betale prisen – igen og igen, og på et tidspunkt har vi alle fået nok og kræver grundlæggende reformer af det økonomiske system.

Vi har netop taget hul på et nyt år, et år, hvor JAKs ideer forhåbentlig kan danne grundlag for en ny indsigt i økonomi og en ny udvikling. Om kort tid vil JAK sammen med Retsforbundet og Basisindkomstbevægelsen gennem Syntesetanken offentliggøre vore ideer til en økonomisk reform, der anviser en ny og bedre vej. Det er med stolthed, jeg kan sige, at JAKs ideer er helt centrale i den foreslåede reform.

Flere har spurgt, om JAK nu har inddraget de to andre ideer i vort idegrundlag. Det er ikke tilfældet. JAK står stadig for et retfærdigt økonomisk system, hvor penge er et byttemiddel og ikke et middel til udbytning. I arbejdet med et reformforslag har de tre ideer været ligeværdige, men vi er ikke ”blevet gift” med nogen, og vi står stadig med vort forslag til en pengereform som et selvstændigt bud på en økonomisk reform. En gennemførelse af pengereformen vil skabe visse problemer, som kan løses ved at samarbejde de tre reformer, men det er ikke en nødvendighed. Vi må dog anerkende, at det samlede reformforslag og ikke mindst arbejdet frem mod det samlede forslag har bragt JAKs ideer op på et højere niveau i forhold til en gennemførelse i dag. Vi har løst flere problemer i forhold til de gamle formuleringer. Vi må erkende, at samfundet i dag er et ganske andet end for 81 år siden, og at der nu kræves andre løsninger. Det betyder ikke, at vi har forladt de grundlæggende principper, men at vi også er realistiske. At skabe et økonomisk system bygget op om en samfundsbank med monopol på pengeskabelsen og al finansiering vil i dag ikke være muligt!

Næste skridt på vejen mod en større udbredelse af JAK er nu, at du, kære læser, kender og kan argumentere for JAKs ideer i dag. Derfor har vi sammen med regionerne planlagt en række offentlige møder i forbindelse med årsmøderne, hvor du kan komme og høre mere. Benyt dig af lejligheden og tag naboen med. Se datoer på side 22-23 med indkaldelser til regionsmøderne.

JAK har svarene på mange af de frustrationer, som mange mennesker går med i dag. Vi har mødtes med medlemmer af Occupy Danmark-bevægelsen, der er inspireret af Occupy Wall Street i New York, og vi har fortalt om vore reformtanker. Occupy reagerer på den uretfærdighed, som det nuværende pengesystem afstedkommer, og sammen med de to andre ideer i Syntesetankens reformforslag har vi mødt stor interesse og anerkendelse af vore ideer. Occupy Danmark anbefaler vore pengeinstitutter i deres ”Skift-bank kampagne”, hvor de anbefaler folk at skifte til et pengeinstitut med et etisk forsvarligt grundlag. Igen viser det sig, at vor kombination af gode ideer og en praksis, der spejler disse, er en god kombination.

Et stort og vigtigt stykke arbejde ligger foran JAK. Derfor har vi brug for dig. Vi har brug for, at du – hvis du ikke allerede er medlem – melder dig ind og støtter vort meget nødvendige arbejde. Vi har brug for, at du møder op på din regions årsmøde og er med til at vælge et aktivt repræsentantskab. Husk, at regionen i år kan vælge én repræsentant for hver påbegyndt 10 medlemmer i regionen. Det giver mulighed for, at vi kan blive over 50 medlemmer i repræsentantskabet. Det tegner spændende!

Sidst, men ikke mindst, har vi brug for, at du fortæller om JAKs ideer i din familie og omgangskreds. JAK har budskabet: Ikke med vold og ej heller ved kunstgreb, men ved jævn sund fornuft, for en ny tid vindes kun ved et arbejde derfor! Også du har en plads i det arbejde! Vel mødt! Jeg ser frem til at arbejde sammen med dig!

 

J.A.K. bladet