J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2012

ARBEJDSGRUPPEN OM EN BÆREDYGTIG
DEMOKRATISK MARKEDSØKONOMI

AF JAKOB MIKKELSEN FORMAND FOR LANDSFORENINGEN JAK

Nu er det mere end to år siden, de første små skridt blev taget til det, der skulle blive et projekt om udarbejdelsen af et reformforslag for omstilling til en bæredygtig demokratisk markedsøkonomi. Mange møder har været afholdt, og mange diskussioner er taget - det har været en meget frugtbar proces. Jeg vil her forsøge at opridse, hvordan det ser ud her ved indgangen til det nye år.

Når jeg siger sådan, er det, fordi der hele tiden sker en udvikling – nyt, som vi ikke selv er herre over, men som vi tager imod, når vi kan.
Arbejdet med reformudkastet er slet ikke færdigt endnu. Meget arbejde venter forude. Mange ideer skal gennemtænkes og tilrettes, og teorierne skal efterprøves i realistiske modeller. Det er dog nu tiden at præsentere vore tanker og involvere flere i processen.
Hidtil har vi haft avisomtale i Jyllandsposten og Information samt foromtale af et arrangement i Silkeborg i november 2011.

100 dage
Mange vil vide, at ”100 dage” er titlen på en idébank, som Dagbladet Information har skabt for at give den nye regering inspiration til fornyelse. I samarbejde med vores arbejdsgruppe har Information lavet en gruppe med overskriften ”Hvordan skaber vi en bæredygtig og retfærdig økonomi?”. Det var i denne gruppe, vort reformforslag blev præsenteret i begyndelsen af december 2011. Vort reformforslag består af tre dele, der herefter hver især præsenteres som selvstændige forslag.
Du finder ”100 dage” på: www.100dage.information.dk. Her kan du oprette dig som bruger, se vore forslag og give din mening til kende.

Syntesetanken
Vor arbejdsgruppe har fået et navn: Syntesetanken. Navnet er valgt ud fra den kendsgerning, at vi her har at gøre med tre gamle tankesæt, der hver for sig ikke har opnået det helt store, men som sammen gennem en syntese har opnået en synergieffekt, som vi allerede nu ser resultater af. Find mere på: www.syntesetanken.dk.

P1 Formiddag
Tirsdag den 13. december havde Poul Friis i P1 Formiddag inviteret Mikkel Klinge ind til interview og lytterspørgsmål omkring Syntesetanken og dens arbejde.

Occupy Denmark
I forbindelse med gruppens arbejde har vi fået forbindelse med Occupy Denmark, der er inspireret af Occupy Wallstreet i frustration over den økonomiske magts tilsidesættelse af demokratiet. Vi har haft møde med forskellige folk i gruppen, og der blev afholdt et møde i København den 14. december, hvor vi fortalte dem om vort reformforslag. Der var stor interesse for mødet, som blev overværet af mere end 50 deltagere.

Rapporten udgives
I midten af januar udgives rapporten ”Omstilling til Bæredygtig Demokratisk Markedsøkonomi”. Den vil blive trykt i et antal til rundsendelse i forbindelse med Konferencen den 23. januar. Rapporten vil tillige kunne hentes på JAK.dk eller tilsendes pr. e-mail ved henvendelse til landsformanden.

Konference på CBS
Den 23. januar afholdes en konference med ca. 175 deltagere på Copenhagen Business School, hvor ”Institut for Ledelse, Politik og Filosofi” er vært og står for det praktiske. Formålet med konferencen er dels at få præsenteret hele projektet for offentligheden og dels at involvere flere i det fortsatte arbejde. Se i øvrigt program og information i annoncen på modstående side.

Vallekilde Højskole
På konferencen vil være et eller to hold fra Vallekilde Højskole, der vil se på, om de kan bruge vort projekt i deres arbejde med kommunikation, og der vil blive afholdt en 4-dages workshop i løbet af foråret.

JAKs årsmøde
På årsmødet den 28. april vil reformen naturligvis være et hovedtema, og der vil blive givet yderligere information og fortalt, hvor langt vi er kommet med den. Mød op og vær med!

Yderligere information
Følg med på jak.dk - på Facebook: JAK Danmark - og på syntesetanken.dk.

Debatoplæg

 

J.A.K. bladet