J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2012

AKTUELLE
AKTIVITETER
i JAK

AF JAKOB MIKKELSEN FORMAND FOR LANDSFORENINGEN JAK

Der sker rigtig meget omkring JAK netop nu. På repræsentantskabsmødet i oktober redegjorde Uffe Madsen og Mikkel Klinge for udviklingen i arbejdsgruppen omkring en økonomisk reform. Siden er gruppen kommet videre, er blevet nævnt i aviserne og så videre. Det kan du læse mere om i den særskilte artikel i dette nummer af JAK bladet (se side 13).

Samarbejde med JAK i Sverige
I august måned deltog jeg i et internationalt kursus i Sverige, hvilket tidligere har været nævnt her i bladet. Efterfølgende har vi haft besøg at formanden for svensk JAK og en konsulent fra JAK Sverige. De var mest interesserede i vores pengeinstitutter, og derfor var deltagerne i mødet Wolmer Møller, Uffe Madsen og undertegnede. Mødet forløb i en meget positiv atmosfære, og der har efterfølgende været kontakt med henblik på forskelligt samarbejde.

Bliv gratis medlem af Landsforeningen JAK.
Landsforeningens bestyrelse har besluttet at tilbyde gratis medlemskab indtil næste opkrævning! Medlemsåret løber fra 1. juli til 30. juni. Du får således et halvt års medlemskab gratis ved at melde dig ind nu.
Men hvorfor blive medlem af Landsforeningen JAK? Landsforeningens formål er at oplyse om og arbejde for praktiske funktioner, der kan lede til menneskelig og økonomisk frigørelse. Kan du støtte det, skal du selvfølgelig være medlem. Det betyder meget for foreningen, at der er medlemmer, som støtter, og som vil indgå i arbejdet, enten lokalt eller på landsplan. De næste år vil blive præget af vort arbejde med oplysning om den økonomiske reform, som vi arbejder på i øjeblikket. Kunne du tænke dig at være den del af det?
Meld dig straks ind! Send de nødvendige oplysninger til sekretariatet på landsforeningen@jak.dk, meld dig ind via hjemmesiden eller ring til sekretariatet. Kom og vær med i noget stort!
Er du allerede medlem, kender du måske nogen, der kunne tænke sig at se, hvad det er vi gør og tænker. Tilbyd dem at blive medlem straks.

ØKOnto
ØKOnto-rådet har taget initiativ til at involvere medarbejdere fra alle de deltagende pengeinstitutter i en gentænkning af konceptet for at få det frem på disken i pengeinstitutterne. Det vil ske i samarbejde med ØKOnto-rådet. Vi venter os meget af denne proces.

Bæredygtig demokratisk markedsøkonomi
Årsmøderne i regionerne ligger i februar måned i henhold til vedtægterne. På de fleste af årsmøderne vil der være en gennemgang af pengereformen, hvor du som medlem/bruger af JAK vil kunne sætte dig ind i, hvordan pengereformen vil fungere, og hvordan den passer ind i vore gamle tanker. Mød op og deltag – og inviter en ven eller nabo med. Det er meget vigtigt, at du som bruger/medlem kan gå ind i en snak om dette. Vel mødt til årsmøderne.

Facebook
Når dette læses, har Landsforeningen oprettet en profil på Facebook under navnet ”JAK Danmark”. Her vil du hele tiden kunne følge med i, hvad der sker!
 

J.A.K. bladet