J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2010

            

Nyt Logo til JAK

Landsforeningen JAK udskriver en konkurrence om udfærdigelse af et nyt logo med en samlet præmiesum på 25.000 kr.
Som omtalt tidligere her i bladet har bestyrelsen besluttet, at det er nødvendigt for Landsforeningen at få et nyt logo. Det er ikke, fordi det nuværende ikke er godt nok eller ikke dækker vore ideer, men fordi JAK er ved at vinde tilslutning internationalt, og her giver det nuværende logo lidt problemer, idet nogen associerer til en stjerne i stedet for to trekanter. At vi ønsker et nyt logo betyder ikke, at vi ændrer vore holdninger og ideer, idet vi lægger op til, at der udfærdiges et logo, som signalerer de værdier, vi står for - nemlig et retfærdigt økonomisk system, der tjener mennesket og dets udvikling.
Forløbet bliver sådan, at der er deadline for indsendelse af forslag til konkurrencen den 30. november 2010, hvorefter et udvalg nedsat af bestyrelsen vælger de bedste ud til et videre forløb, hvor alle kan deltage i en vejledende afstemning på nettet. Herefter vælger et udvalg sammensat af bestyrelsen de tre bedste og prioriterer dem, med offentliggørelse den 11. februar 2011, der er JAKs 80 års fødselsdag. Selve præsentationen af vinderen sker den 30. april 2011 på Landsforeningens årsmøde i Odense.
Du kan deltage og holde dig orienteret på:
www.jak.dk, hvor også konkurrencens betingelser ligger fra den 2. oktober.

J.A.K. bladet