J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2010

JAK ØNSKER ET DEMOKRATISK ØKONOMISK SYSTEM
Af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K.

Hvad er ligheden mellem en økonom og en meteorolog? De er begge lige gode til at forudsige fremtiden og til at forklare, hvorfor det ikke gik som forudsagt! Mange og især økonomerne selv betragter økonomi som et naturvidenskabeligt fag. Det er dog ikke tilfældet, da man, mens man arbejder med at udforske området, næsten uundgåeligt kommer til at påvirke udviklingen! Ville alle bare erkende det, ville meget blive langt nemmere, især at nå frem til en enighed om, at vi kan indrette det økonomiske system, som vi vil have det, altså blive herre over det i stedet for at forblive slaver af det.
Der er i systemet en klippefast tro på, at kriser er noget udefra kommende. Det gælder også finanskrisen! Hvordan kan jeg sige det? Jo, havde der i bankverdenen vist sig en erkendelse af, at man selv har været en del af årsagen, havde man vel taget konsekvensen og skiftet ud både i direktioner og bestyrelser. Det har man ikke gjort! Tværtimod: man har belønnet med bonusser og voldsomme forhøjelser af bestyrelsernes honorarer. Heller ikke politikerne har rigtig fattet mekanismerne: det ser nemlig ikke ud til, at der kan skabes enighed om at fjerne spekulationen i aktieoptioner i egen bank. Det er som om, at ”når bare vi holder kæft og sidder stille lidt, ja så går det nok over af sig selv, og alle andre glemmer det hele”. Ja, det kan godt være, men det bør ikke ske!
Det kan godt være, at finanskrisen kom væltende fra det amerikanske subprimemarked, men årsagen til, at det også ramte danske banker, var de selv samme bankers adfærd – en adfærd, der er bestemt af deres formål, nemlig at skabe størst muligt afkast til deres investorer.
Hvad er forskellen mellem meteorologi og økonomi? Jo, forskellen er, at vi kan snakke nok så meget om vejret, vi vil, men vi kan ikke ændre det! Det kan vi derimod med økonomien – hvis vi vil. Vi kan beslutte os for at lave et anderledes virkende økonomisk system, hvor bankerne har et ganske anderledes formål end at tjene den enkelte investor! I dette nummer af JAK-bladet fremhæves flere faktorer, hvorpå man kan måle en banks virke: etiske, miljømæssige og demokratiske værdier. I JAK slår vi altid på rentens skadelige virkninger sammen med spekulationerne som årsagerne til samfundets økonomiske skævvridning. Det er absolut nødvendigt, at vi får indrettet vort økonomiske system, så der hverken findes rente eller spekulation. Renten er inflationsskabende og skævvridende, men spekulation er direkte ødelæggende for et samfund! Spekulation i overbelåning og gæld (og menneskelig armod) var den direkte årsag til subprimekrisen i USA.
JAK ønsker et demokratisk økonomisk system, der er underlagt folkets vilje og ikke spekulanters. Kun på den måde kan vi skabe et samfund i økonomisk, økologisk og ressourcemæssig balance, idet vi kan styre efter det fælles bedste i stedet for det størst mulige afkast til den enkelte.
JAK deltager i arbejdet med at beskrive et bud på en ny samfundsorden og vil i samarbejde med andre tage initiativer til arrangementer med oplysning om dette arbejde. Du kan følge med i, hvilke arrangementer der er på vej, på JAKs hjemmeside www.jak.dk under punktet ”Aktiviteter”.

Husk: En ny tid vindes kun ved et arbejde derfor!

Vel mødt til arbejdet! Vi ses til repræsentantskabsmødet i Odense den 2. oktober.
 

 

J.A.K. bladet