J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2010

Nye opgaver i J.A.K.
Af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K

Nyt logo
Landsforeningen J.A.K. deltog sammen JAK-Sverige og JAK-Italien i Klimakonferencen COP15 i København den 11. december. Mere end 100 mennesker fra mange forskellige lande ville gerne høre mere om rentefri økonomi. Det giver os nye ideer, gør os synlige og stiller os nye udfordringer. Vi skal have udarbejdet materiale på engelsk for det første, men vi skal også se på, om der er ting, som lægger os hindringer i vejen for at nå ud til en større kreds internationalt. Det gør vort logo! Jeg er meget glad for vort logo med dets symbolik, men mange reagerer negativt på det, hvilket ikke er det store problem i Danmark, hvor vi jo for det meste kan få lejlighed til at forklare det - men internationalt og især i elektroniske medier, hvor vi ikke har muligheden for at forklare os, går det galt. Derfor bliver vi nødt til at få et nyt og mere entydigt logo til J.A.K. Landsforeningens bestyrelse arbejder lige nu på udskrivelsen af en konkurrence, som vi vil lancere til efteråret. Logokonkurrencen vil blive udbudt offentligt og med en god økonomisk belønning til vinderen. De nærmere vilkår vil blive offentliggjort til oktober.

Nye venner
En anden effekt af deltagelsen i COP15 er, at vi blev kendt af flere. J.A.K. er indbudt til at deltage i et arbejde om en ny samfundsmodel sammen med flere andre alternative bevægelser som fx NOAH modvækst, borgerlønsbevægelsen, georgisterne, Transition Towns osv. Undertegnede deltog i maj måned i et indledende møde i København. Det var et interessant møde, hvor man sagde lidt om, hvem man var, og diskuterede mulighederne for at nå frem til noget fælles og især formen på det fælles. Det ser ud til, at det første hovedpunkt, der vil blive taget op, er økonomien og det finansielle system. Mikkel Klinge, der talte på J.A.K.s årsmøde i april, er initiativtageren til gruppen og er i gang med at koordinere og samle et udspil om det emne til det næste møde, som skal finde sted i eftersommeren! Et meget spændende arbejde, hvor vi kan få afprøvet vore ideer sammen med andre, der tænker positivt om en anderledes samfundsudvikling. Det væsentligste ved en sådan gruppe er, at de positivt vil udfordre os på vore tanker om en ny økonomi!
 

J.A.K. bladet