J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2010

DET VAR EN DEJLIG DAG!
Af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K.

Den 17. april havde Landsforeningen årsmøde i Odense. Det var dog ikke bare Landsforeningen, der havde møde - også Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter havde generalforsamling - og på den måde var det J.A.K., der havde årsmøde, hvilket blev understreget af, at alle deltagerne fra formiddagens møde også deltog i Landsforeningens arrangement om eftermiddagen.

At få dette til at ske havde krævet lidt tilpasninger i begge arrangementer i forhold til, hvordan vi plejer at gøre det. Pengeinstitutterne plejer at have et direktørmøde om formiddagen fredag og så generalforsamling om eftermiddagen. Landsforeningen plejer at have generalforsamlingen om formiddagen og så et væsentligt tema om eftermiddagen. Det var nu afdøde Peter Djurtoft, der ved at flytte pengeinstitutternes generalforsamling muliggjorde at afvikle begge møder på samme dag, så pengeinstitutterne holdt deres møder om formiddagen, og Landsforeningen kunne så nå sit om eftermiddagen fra kl. 13 til 17.

Der var således mere end 40 deltagere ved Landsforeningens generalforsamling, som afholdtes i Mødecenter Odense. Generalforsamlingen blev ledet af Uffe Madsen. I bestyrelsens beretning kunne jeg berette om et fornuftigt økonomisk resultat og en marginal tilbagegang i medlemstallet. Det var det første år med den næsten nyvalgte bestyrelse, der er kommet godt i gang med samarbejdet. Et af de væsentligste punkter er, at Landsforeningen har fået et sekretariat sammen med Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter. Sekretariatsfunktionen varetages af Lis Poulsen i Folkesparekassen, der har påtaget sig opgaven. Af væsentlige punkter i beretningen var der også Landsforeningens deltagelse på klimatopmødet COP15 - samt J.A.K. bladet, som efterhånden indeholder mere og mere økonomisk stof.
Bladet udkommer som magasin 4 gange årligt.

Bestyrelsens arbejdsplan blev fremlagt, og de væsentligste punkter for det kommende år bliver:
 

  • 80 års jubilæet den 11. februar 2011
     
  • Udarbejdelse af præsentationsmateriale til J.A.K. pengeinstitutterne
     
  • Fortsat deltagelse med artikler til det internationale J.A.K. nyhedsbrev, der udgives af J.A.K. Sverige

I løbet af året havde Julian Sonne valgt at prioritere sit politiske arbejde i Frihedsselskabet, og Lars Fomsgaard ønskede ikke genvalg, da han er meget optaget af sit arbejde på Samsø efterskole. Derfor var der kun en kandidat ved valget til bestyrelsen, der fortsætter med 5 medlemmer, og Gitte blev valgt med applaus.
Øvrige valg var genvalg. Eventuelt interesserede kan rekvirere referat og regnskab ved henvendelse til sekretariatet.

Det var dejligt med så mange deltagere til repræsentantskabsmødet, hvor der var en god debat om både beretning og arbejdsplan.

Efter generalforsamlingen fortalte Mikkel Klinge fra Center for Bæredygtig Samfundsudvikling om sine tanker. Det var et meget interessant indlæg og dejligt at høre, at andre end J.A.K. kan se nødvendigheden af et nyt økonomisk system. Der var mange interessante pointer i indlægget, som gav anledning til en god debat.

Mødet sluttede kl. 17.00, og derefter var der rigtig mange, som ved deltagelse i en spisning var med til give en god dag en hyggelig afslutning.

Tak til alle, der deltog den 17. april.

J.A.K. bladet