J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2010

Årsberetning 2009 for
Landsforeningen J.A.K.


Årsregnskabet for 2009 udviser et overskud på kr. 33.464.

Landsforeningen har i året 2009 haft et overskud på kr. 19.366 mod et budgetteret underskud på kr. 31.000. Dertil kommer et overskud i regionerne på kr. 14.098, som ikke er budgetteret.

Indtægterne har været som budgetteret. Til gengæld har det været muligt at holde udgifterne på et lavere niveau, og det gælder specielt udgivelsen af J.A.K. bladet, som gav et væsentlig bedre resultat end forudset ved budgetteringen.

Resultatet foreslåes tillagt egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter kr. 354.226.

Regnskabet kan rekvireres fra sekretariatet, såfremt det måtte have interesse.

Se regnskabet her - åbner i nyt vindue

 

J.A.K. bladet