J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2010

Michael Therp Andersen 1945-2010

Michael Therp Andersen sov stille ind den 30. maj efter længere tids sygdom.

Hermed er et ihærdigt liv med J.A.K. tanken afsluttet.

Der går en rød tråd fra hans ansættelse i den hedengangne J.A.K. Banken i 1967 til hans død for nylig. De over 40 aktive år førte ham fra J.A.K. Banken gennem Fællesbanken for Danmarks Sparekasser og Andelsbanken til 13 år som fuldmægtig i Fælleskassen i København og her til sidst 11 år som kreditrådgiver i Andelskassen Oikos, hvor han etablerede og opbyggede kontoret i København helt fra grunden.

Michael Therp Andersen var fra Frederikshavn og havde nogle få gode venner, som han plejede med omhu. Ud over arbejdet var hans store interesse klassisk musik, og han var en trofast tilhører ved torsdagskoncerterne i Radiohuset. I sit arbejde var Michael grundig indtil det pertentlige og principfast indtil det stædige i sine synspunkter. Hans grundige viden om J.A.K. andelskasserne og deres regnskabssystemer gjorde ham til en værdifuld medarbejder i mange sammenhænge.

Bag hans faglige dygtighed bankede et varmt og hjælpsomt hjerte. Det oplevede jeg nogle dage før hans død, hvor jeg mødte en af hans gamle kunder fra for ti år siden. Han var kommet til Michael for at få et lån, men i tilgift fik han en rådgiver, der både hjalp ham med et lån, men også hjalp ham med at få styr på sine regninger og sin økonomi. Jeg nåede at fortælle episoden til Michael på hans sygeseng, og det kom lidt tørt fra ham: ”Ja, jeg gik vist lidt længere med det lån, end jeg måtte, men jeg kunne se, at han havde viljen til at komme ovenpå igen”.

Michael har udtrykkeligt frabedt sig opmærksomhed og blomster, men har opfordret til i stedet at donere et beløb til Folkekirkens Nødhjælp konto/giro 9541-5400023 i hans navn.

Sådan var Michael – og sådan er vi en del, der vil huske ham.

Flemming Kramp, Andelskassen Oikos

J.A.K. bladet