J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2010

Kundeportræt

DET GRØNNE ER GODT FOR OS MENNESKER!

I sit arbejde søger designeren af terapihaver efter træer, buske og planter, der tilsammen udgør en form, som positivt påvirker vore sanser. Det handler om lyde, dufte, former og farver, der giver vores hjerne mulighed for at lade op. Væksternes forskellige kvaliteter påvirker os på forskellig måde, og arbejdet er at kunne vælge dem, som giver de effekter, der øger livskvaliteten. Haveterapi er det, man foretager sig i terapihaven.

At det grønne er godt for os mennesker har gennem historien været en kendt viden for de fleste. De egyptiske faraoner havde specielle haver, hvor de blev plejet ved sygdom. Læg mærke til, at mange af vore psykiatriske sygehuse fra slutningen af 1800-tallet ligger i smukke parklignende omgivelser. Under 1950-60´ernes jagt på effektivitet og stordrift glemtes denne viden - for atter at blive genopdaget det seneste årti. I dag findes uddannelse inden for terapihave og haveterapi i USA, England, siden 2001 i Sverige og fra i år på Københavns universitet.

Hjernen lader op i naturen
Naturen har en helbredende kraft, fordi vi kommer i kontakt med noget helt basalt. Fra da mennesket levede i og med naturen, har vi en gammel erindring. At kunne scanne, om et miljø er sikkert og frit for farlige dyr, og derved kunne føle os trygge. I naturen kunne man finde den ro og det livstempo, vi mennesker oprindelig er tænkt at leve i.

Hjernen bruger helt enkelt mindre energi, når vi er i naturen, og lader faktisk op, til vi igen befinder os i de energikrævende opgaver, fx at arbejde ved en computer eller køre i bil.

I dag tilbringer vi omkring 90 % af vores tid inden døre og størstedelen stillesiddende. Denne levevis har kun eksisteret en brøkdel af den tid, mennesket har været på jorden. Nye store krav stilles konstant til byens indbyggere: højere tempo, tættere trafik, konstant larm, fortættede kvarterer og stadig mindre grønt.
Langsomt erkendes det i vores samfund, at der skal mere til end blot receptpligtig medicin, når vi behøver hjælp ved fx en depression, eller når vi bliver nødt til at sygemeldes som følge af, at et langvarigt arbejdspres har gjort os syge. Nogle praktiserende læger ordinerer i dag deres patienter 30 minutters udendørs gåtur dagligt.

Jeg synes, at vi skal bruge denne viden, vi har om, hvordan naturen kan hjælpe os til at leve godt i dagens moderne og krævende verden. I vores dagligdag kan vi ved hjælp af naturen skabe bedre sundhed og større velvære. Forbedre skolelivet, arbejdslivet, livet i børnehaver, institutioner for handicappede, de fysisk syge, de psykisk syge, livet for de ældre og de døende.

Ved at sørge for, at naturen findes tæt på os, får vi bedre sundhedstilstand! Vi skal sørge for, at der findes områder tæt ved os, som vi kan gå ud i - som er indrettet med træer og planter, der skaber det miljø, som vi netop behøver.

At få designet en terapihave til fx sine medarbejdere har det formål at stimulere til bedre helbred og velvære, personlig vækst og effektivitet. Den større arbejdsværdi og den gode helingskraft er betydningsfuld for det enkelte menneske og desuden en økonomisk gevinst for erhvervslivet og samfundet.

Terapi i hverdagen
For travle forretningsfolk er et roligt sted med planter i blå farver, rislende vand og dufte af lavendel og timian stimulerende og opbyggende. De ældre skal have et trygt og genkendeligt havemiljø: Blomster fra deres tid, gerne i stærke farver nemme at få øje på for den svagtseende - og et sted, hvor man ikke kan blive væk, hvis hukommelsen er begyndt at svigte.

Naturlyde vækker vores følelser, og vi bliver opmærksomme på en afslappende måde. Vandets bevægelser, om det er sagte eller brusende, er livgivende og sammenhængende - en slags evighed eksisterer. Vand kan bruges til at dæmpe støj, simpelthen ved at flytte
fokus.

For dem, der er indendørs, er der også råd at hente! Udsigt til natur gennem et vindue fra sin siddeplads kan øge trivsel og motivation. Et træ, der i årstidens skiften forandres og minder os om, hvor vi er. En plante på skrivebordet kan med sin grønne farve og struktur give os et sted at se hen, når vi skal tænke os om. Krydderurter, der dufter og kan plukkes af til drys på madpakken eller kantinemaden. Hvis ikke man har natur i nærheden, kan en væg med fotos af natur virke positivt. Det handler altså om, hvordan udsigten fra siddepladsen er. Plantevalget, farverne, duftene, smagene og strukturen skal tilsammen virke efter hensigten.

Den aktuelle kundskab om en terapihaves kvaliteter kan altså anvendes overalt, hvor der findes mennesker, og hvor vi vil sikre et godt miljø at være i, hvor vi vil stimulere vækst.
Terapihaven kan også tilbydes os almindelige mennesker til vore villahaver eller kolonilodder. I mit eget lille havehjørne vil jeg have en plads, hvor jeg kan oplade “batterierne” og genfinde balance og glæde.

Grönska skaber terapihaver
Naturen har uanede kræfter, som støtter helbred, velvære, personlig vækst og muligheder. Det koster ingenting at benytte naturens gaver. Vi skal bare lære at tage imod. I verden af i morgen vil der være flere og flere, der gerne vil lære at få del i disse rigdomme. Grönska har til formål at hjælpe med denne læring. I Grönska skaber vi adgang til terapihavemiljøer, hvori mennesker bevarer godt helbred og øger deres levevilkår.


Mia Ebsen
træffes på mail: mia@gronska.dk 
- eller på mobil: 4140.2002
Hjemmeside: www.gronska.dk 

Mia Ebsen har taget terapihaveuddannelsen på
Lantbruksuniversitetet SLU i Alnarp i Sverige,
foråret 2009. Hun er uddannet sygeplejerske fra
Odense Sygeplejeskole i 1994.
Mia kommer gerne på besøg og gør det indledende arbejde via
fotos, gåtur i omgivelserne og interviews.
Herefter udformes et skriftligt forslag med tegning.

Flere og flere forskningsstudier - både danske og internationale – viser, at ophold i grønne områder er væsentligt koblet til lavere stress-niveauer og højere velbefindende uanset køn, alder eller økonomi.

Forskning viser, at jo nærmere vi lever på naturen, desto bedre har vi det. Jo tættere vi bor på det grønne - jo mere bruger vi det - og jo mere opsøger vi flere andre grønne områder.

På vores arbejdsplads og i skolen er grønne omgivelser vigtige for vores sundhed og velbefindende.
Jo mere vegetation, jo bedre sundhedstilstand.
Har man udsigt til et behageligt miljø, mindskes irritation, mens koncentration og trivsel øges.
Byen er blevet flere og flere menneskers hverdagslandskab. Det er først i løbet af de seneste hundrede år, at vi for alvor har fjernet os fra et liv nær naturen og på dens betingelser.
Det er ikke længere en selvfølge, at alle i deres hverdag har tilgang til grønne omgivelser.

 

 

J.A.K. bladet