J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2010

GIV TROLDEN ET NAVN
Af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K.

Det siges, at man i Grønland har mere end 100 forskellige ord for sne. Efter denne vinter forstår vi nok, at der er mange former for sne, og at de hver må have en betegnelse. Således havde den gamle græker Aristoteles også flere ord for økonomi, alt efter hvilken form for økonomi, der var tale om.

Jeg har her mødt et nyt ord, nemlig ”krematisme”, der dækker over de handlinger, hvor man bruger sine penge til at tjene penge i modsætning til ”økonomi”, der betegner den del af økonomien, som består i at udveksle varer og tjenesteydelser. Selve funktionen at bruge sine penge til at tjene penge med er jo ikke fremmed for os, og vi har da også flere begreber, som dækker over vores holdning til dem, der skaber den økonomi, som ikke bidrager til værdiskabelsen i samfundet (spekulant, kuponklipper, udbytter, osv.).

”Hvis trolden får et navn, forsvinder den og bliver ikke længere så ubegribelig og farlig”. Det er det klare svar på spørgsmålet: ”Krematisme: Hvorfor indføre et nyt ord” – hentet fra den bærende artikel i dette nummer af J.A.K. bladet. Sagt på en anden måde: Sæt ord på, skab dig et tilstrækkeligt og dækkende ordforråd, så du føler dig fortrolig med begreberne og dermed sikker i en debat!

Der er meget læsestof denne gang, men lad dig ikke afskrække. Det er nemlig muligt at læse flere af artiklerne i små bidder – ja, det er faktisk en fordel. Specielt ”Hvilke spilleregler skal vi have i vores økonomi” – som vi har lånt fra vore svenske J.A.K. venner – kan man lave en lille studiekreds ud af.

Redaktionen modtager meget gerne dine kommentarer til bladets indhold. Dette nummer er faktisk et forsøg på at opfylde læserønsker om mere økonomisk stof i J.A.K. bladet.

Årsmøde i J.A.K.
For første gang i mange år afholdes generalforsamlingerne i både Landsforeningen J.A.K. og Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter over en dag. Vi har så godt nok været nødt til at forlænge dagen med en time i den sidste ende. Vi har vurderet, at det har været så stort et gode at have et samlet arrangement, at vi har accepteret den mulige ulempe, det er at slutte dagen en time senere i forhold til, hvad vi plejer. Vi betragter det dog for så vigtigt, at de, der deltager i formiddagens møder, også kan deltage i eftermiddagens møde – og på den måde at få hele J.A.K. til at hænge bedre sammen.

Landsforeningens årsmøde er en meget vigtig begivenhed i J.A.K. Det er en begivenhed, som så mange som muligt af medlemmerne bør deltage i. Derfor har vi igen i år gjort det gratis for medlemmerne at deltage i mødet fra klokken 13 til 17, og oven i købet har vi et meget spændende foredrag med efterfølgende debat efter kaffepausen. Kom og vær med. Få udvidet dine økonomiske begreber ved at deltage i en spændende eftermiddag med generalforsamling og oplysende debat!

Husk, at Landsforeningen J.A.K. er en forening, og at foreningens blod og liv er foreningens medlemmer. Derfor er det vigtigt, at I er til stede og deltager, så foreningen kan være levende!

Vel mødt til årsmødet den 17. april i Odense! Husk tilmelding.
 

J.A.K. bladet