J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2010

For at øge informationen til vores garanter, har Folkesparekassens ledelse besluttet, at de tidligere udsendte Garant Informationer, der blev udsendt 2 gange årligt, nu afløses af
nyhedsformidling gennem J.A.K. Bladet, der udsendes til vores garanter 4 gange årligt.

Folkesparekassens informationssider i bladet vil blive særligt markeret, så de er lette at
få øje på.

Samtidig vil nyhedssiderne blive lagt ind på Sparekassens hjemmeside.

Vi håber, at Sparekassens garanter vil tage godt imod dette initiativ, og vi glæder os til at kunne orientere oftere om de ting, der rører sig i vores pengeinstitutverden.

Se siderne her i pdf-format.

J.A.K. bladet