J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2010

J.A.K. WORKSHOP I DGI-BYEN
Af Jakob Mikkelsen

Fredag den 11. december var der mere end 100 mennesker, som gerne ville høre om rentefri økonomi – fordi grådighed aldrig har været bæredygtig!

Det var en fantastisk oplevelse at se billedet med J.A.K. Danmark, J.A.K. Sverige og J.A.K. Italien på lærredet – og unge og ældre mennesker fra måske 25 lande i lokalet! Der kan nævnes Australien, Canada, USA, Tyskland, Belgien, Kroatien og mange, som ikke opgav nationalitet.

Vi havde fået et lokale med plads til 80 mennesker stillet til rådighed i tre timer, og vi blev nødt til at lukke dørene, da der var for mange i lokalet. Der var god diskussionslyst og spørgelyst, og det blev en rigtig god oplevelse!

Fra Landsforeningen J.A.K. i Danmark fortalte Henrik fra bestyrelsen om, hvorfor renten er skadelig. Fra J.A.K. Sverige fortalte flere unge mennesker om det svenske opsparingskoncept samt et samfund i balance som omtalt i Henriks artikel her i bladet. Fra Italien var der også et kort oplæg. Den italienske J.A.K. bevægelse er udsprunget af den svenske og er ganske ung.

Som tidligere omtalt arrangerede vi et ”afterparty” om aftenen, hvor der deltog mellem 30 og 40 mennesker. Her var en god stemning, og snakken gik livligt.

Deltagerne i dagens workshop havde mulighed for at skrive sig på en modtagerliste til det svenske J.A.K.s engelsksprogede nyhedsbrev. 50 benyttede sig af muligheden og opgav en mail-adresse. Det kan man da kalde en stor interesse.

Det var en god oplevelse at være med, og selv om svensk J.A.K. er langt større end Landsforeningen, har vi en vigtig plads at fylde i det internationale samarbejde om rentefri økonomi. J.A.K. har tidligere været medlem af INAISE, som er en bevægelse af alternative pengeinstitutter/bevægelser i hele verden. En bevægelse, der udelukkende bygger på rentefrihed som det fælles, vil dog være helt anderledes aktuel for os. Som Henrik også skriver, er der interesse for os ude i verden. I samarbejde med svensk J.A.K. vil der være mulighed for at løfte opgaver, vi ellers ikke selv vil kunne løfte. Lad os se, om ikke verden er klar til mere J.A.K.!
 

J.A.K. bladet