J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2010

MEDARBEJDER FRA FOLKESPAREKASSEN DELTAGER I FRIVILLIG RÅDGIVNING

Gratis gældsrådgivning til socialt udsatte

Landsorganisationen KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder fra oktober gratis, uvildig gældsrådgivning til socialt udsatte borgere i Odense.
Rådgivningen varetages af frivillige bankrådgivere fra odenseanske pengeinstitutter. De har i september været på kursus og lært, hvordan man møder de socialt udsatte og fået indblik i, hvilke problemstillinger der kan være – ud over de finansielle.
”Vi er glade for den interesse, som de odenseanske pengeinstitutter viser os, og vi ved, at der er mange af vores gæster, som har brug for finansiel rådgivning”, siger Marianne Kragmann, leder af Café Paraplyen på Nørregade.
Målgruppen for den frivillige rådgivning er socialt udsatte borgere med en kombination af lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb. Og her kan rådgiverne hjælpe med at få overblik over privatøkonomien, lægge budget, lave aftale om gældsafdragelse eller give idéer til, hvordan man kan få mest ud af sit rådighedsbeløb.

Win-win situation
Ansatte i Nordea, Danske Bank og Folkesparekassen har valgt at deltage i den frivillige rådgivning ved siden af deres almindelige arbejde. Og de bankrådgivere, der har meldt sig til projektet, ser det som en kærkommen mulighed for at bruge deres faglige kompetencer på en ny måde og samtidig vise social ansvarlighed.
Det er dog ikke kun rådgivningsprojektets primære målgruppe (de socialt udsatte), der får noget ud af det. De frivillige får også noget tilbage.

”Jeg gør det, fordi der er et stort behov, men mine personlige kompetencer bliver også udviklet. Jeg møder nogle mennesker, som jeg ellers ikke møder i min hverdag”, siger Hans Kjems.

Det er planen, at KFUM’s Sociale Arbejde også vil tilbyde juridisk rådgivning sammen med gældsrådgivningen, så derfor er interesserede jurister, advokater og socialrådgivere velkomne til at melde sig til projektleder Malene Steen Simonsen.
Rådgivningen finder sted hver tirsdag kl. 15-17 på Café Paraplyen, Nørregade 77.

Baggrund
Tilbuddet om gældsrådgivning til socialt udsatte er en del af projekt ”På fode igen”, hvor landsorganisationen KFUM´s Sociale Arbejde på baggrund af en bevilling på 12,8 mio. kr. fra Indenrigs- og Socialministeriets satspulje nu tilbyder rådgivning i nogle af landets største byer med udgangspunkt i de institutioner, som KFUM’s Sociale Arbejde i forvejen driver. Pengeinstitutternes deltagelse i den frivillige rådgivning sker i samarbejde med Finansrådet, som er pengeinstitutternes interesseorganisation.

Yderlige oplysninger:
Projektleder Malene Steen
Simonsen, mobil 51 16 90 59,
e-mail masi@kfumsoc.dk eller på www.kfumsoc.dk
 

J.A.K. bladet