J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2010

J.A.K. HAR DET VIGTIGSTE MED
Af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K.

J.A.K. deltog på flere måder i arrangementerne omkring Klimakonferencen i København i december. Helt naturligt, vil jeg sige, da J.A.K. har en naturlig plads i denne sammenhæng – ikke på grund af ØKOnto eller Regnbuekonto, men fordi en endelig løsning af disse omfattende problemer ikke kan løses uden at ændre de økonomiske systemer.

At det forholder sig sådan, er J.A.K. ikke ene om at mene. Allerede i 1989, altså for 20 år siden, stiftedes INAISE (the International Association of Investors in the Social Economy), der i dag har medlemmer i mere end 30 lande ud over den ganske klode. Blandt medlemmerne er en del grønne pengeinstitutter - og især pengeinstitutter og lignende, der beskæftiger sig med mikrolån og finansiering af sociale projekter.

Derfor var det også naturligt, at vi sammen med J.A.K. i Sverige og Italien markerede os i København med en udstilling og en workshop om rentefri økonomi. Forudsætningen for en bæredygtig økonomi er den rentefrie finansiering af hele samfundet, altså et helt nyt og rentefrit økonomisk system.

J.A.K. pengeinstitutterne, sociale banker, puljer som ØKOnto og Regnbuekonto er vigtige: Som noget konkret og noget fysisk at samles om; som en fysisk manifestation af vore tanker om en anderledes holdning til økonomi. Det er her, vi henter bevidstheden om, at vi ikke er alene om, at det kan lade sig gøre; at ikke alle er lige optagede af at skaffe sig det størst mulige overskud ved mindst mulig indsats. Det er her, vi viser vort etiske grundlag, og det er her, vi henter den moralske opbakning til at kæmpe for et nyt og bedre økonomisk system. Det giver balance og styrke, at vi har et tæt og godt samarbejde mellem ideologien og det praktiske arbejde.

Medlemmerne af INAISE har hver deres sag, som de har indrettet et praktisk instrument for udførelse af, ligesom vi har oprettet grønne puljer med lavest mulige renter. J.A.K. har bare én ting ekstra.

J.A.K. har det sidste og vigtigste, der skal til, nemlig et bud på et helt nyt system, som kan være med til grundlæggende at løse de mange problemer, der gennem tiden har været grunden til oprettelsen af mange af ovenstående banker mv. Det er helt grundliggende nødvendigt, at pengene kommer rentefrie ud i samfundet som finansiering af produktionen! Gør de ikke det, skaber de ny gæld hele tiden, og vi vil uvægerligt ende i situationer, hvor vi må tilsidesætte sund fornuft for at imødekomme pengenes krav om forrentning frem for at tage hensyn til miljø, en fornuftig samfundsøkonomi, dyrevelfærd osv. Synspunkter, der til stadighed må fremføres, men ikke i en ulige kamp med kravet om pengenes forrentning, hvor forrentningen i princippet altid vil vinde.

Som medlem af J.A.K. er du med til at sikre, at vores stemme bliver hørt, at der eksisterer et bud på en gennemgribende løsning på problemerne og ikke bare lokale løsninger, der repræsenterer den nye holdning til økonomi, men ikke magter et bud på et nyt økonomisk system.

Med disse ord ønskes medlemmer og samarbejdspartnere et godt og positivt nyt år med tak for opbakningen i det gamle.

Godt nytår!

J.A.K. bladet