J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2010

Karen Sørensen

Vi har modtaget meddelelsen om, at Karen Sørensen, Thorsø er afgået ved døden den 15. november 2009. Til minde om hende bringer vi her et stykke, som er bragt i et tidligere J.A.K. blad om Karen Sørensens tilknytning til J.A.K.

Karen Sørensen var datter af Dagmar og Niels Nielsen, Thorsø. Niels Nielsen var agitatoren, som tog rundt og fortalte om J.A.K.
Lokalkredsarbejdet blev vanskeliggjort under krigen, men Karens mand, cementvarefabrikant Herluf Sørensen tog fat i lokalkredsen i 50’erne og fik opsparingen til Fordelingssystemet sat i system. De kørte senere rundt i området og samlede penge ind fra børnenes sparebøsser.
Allerede i 1963 kunne lokalkredsen tælle godt 100 konti.

I 1958 blev J.A.K. Banken oprettet, og man kunne nu få checkhæfte, hvilket gav mange nye medlemmer til J.A.K.
Lokalkredsen var med til at lave offentlige møder, som samlede mange mennesker, bl.a. de store ”krydsildsmøder” kendt fra TV.
Karen fortæller, at de i mange år havde ”åbent-hus” hver mandag aften, hvor gamle såvel som nye lokalkredsmedlemmer kom for at drøfte mulighederne, aktuelle ideer og problemer, der rørte sig i bevægelsen, så Karen havde travlt med bagningen i ugens løb.
Den 29. juni 1965, hvor Niels Nielsen kunne fejre sin 90 års fødselsdag, åbnede J.A.K. Banken et kontorsted i Karen og Herlufs nyerhvervede ejendom på Kirkebakken 8, Thorsø. Her var J.A.K. Bankens direktør Halfdan Kristiansen til stede.
Ejendommen havde Karen og Herluf købt for at kunne oprette et privat plejehjem, og dertil behøvede de finansiering. Da de tidligere havde benyttet den lokale afdeling af Andelsbanken, var det naturligt også at benytte denne til finansiering af ombygning af ejendommen, men de fik afslag på ansøgningen.
De henvendte sig derefter til J.A.K. Banken, som overtog finansieringen.
Der blev et dejligt plejehjem ud af det, som kommunen senere købte, hvorefter Karen og Herluf flyttede i nybygget hus og gik på pension.

Karen og Herluf tilsluttede sig også J.A.K.s princip om, at hver familie skulle have sit eget hus. De byggede igennem mange år huse i Thorsø.
Karen har gennem hele perioden lavet scrapbøger og samlet protokoller om lokalkredsarbejdet og havde på et tidspunkt tingene udstillet i et lokale på ejendommen.
 

J.A.K. bladet