J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2010

J.A.K. FONDENS ÅRSREGNSKAB

Siden J.A.K. Fondens etablering i 1990 er der indbetalt midler for i alt 1.179.000 kr., og der er uddelt støtte på 156.000 kr., som udelukkende er gået til Landsforeningen J.A.K. Hovedparten af uddelingen er gået til finansiering af Bogen om J.A.K., der udkom i december måned 2007

Fondens midler er bl.a. fremkommet gennem gaver fra en række personer, for hvem J.A.K. har og har haft stor betydning, og som derigennem ønsker at bidrage til J.A.K.s fremtidige arbejde. Der kan gives støtte til Fonden på mange måder – ikke nødvendigvis kun pengegaver. Hidtil er der bl.a. skænket Fonden ejendomme, en mønt- og smykkesamling samt andels-/garantbeviser i J.A.K. pengeinstitutter. Især den sidstnævnte mulighed kan være særdeles aktuel, idet en del ældre J.A.K. folk har haft mange andelsbeviser i deres J.A.K. andelskasse, hvilket kan skabe problemer for andelskassen, hvis arvingerne ikke ønsker at beholde beviserne. For at undgå denne situation, kan nogle af andelsbeviserne skænkes til Fonden, der ikke vil kræve dem indløst. Andelsbeviserne vil derimod styrke pengeinstituttet gennem bibeholdelse af kapitalen.

Den første indbetaling, som også var startkapitalen i Fonden, blev indbetalt af Jens Marinus R. Sørensen, der boede i Holbæk ved Ørsted på Djursland. Han testamenterede sine værdier i form af ejendomme samt smykker og kunstgenstande til Fonden.

Derudover er der kommet betragtelige indbetalinger fra
- K. E. Kristiansens Mindefond
- Frederik K. Kristiansens Mindefond
- Peter Madsens Mindefond
- Mindefond efter Ulla Jakobsen
- J.A.K. Københavns Lokalkreds
samt en række privatpersoner landet over.

Indbetalingerne er dels indkommet i form af kontante donationer, og dels i form af overdragelse af andels-/ garantbeviser i J.A.K. pengeinstitutterne. Disse beviser vil ikke blive indløst, men Fonden anvender de rentefrie lånemuligheder til at formidle rentefrie uddannelseslån til unge mennesker.
Brugere af J.A.K. pengeinstitutter, der ikke selv har behov for at gøre brug af oparbejdet rentefri lånemulighed, kan donere lånemuligheden (årskroner) til J.A.K. Fonden. Midlerne er i Fonden øremærket til billige uddannelseslån. Lånene skal anvendes som økonomisk hjælp i forbindelse med et planlagt uddannelsesforløb. Uddannelsen behøver ikke at ske på et akademisk niveau – alle former for uddannelse vil kunne blive taget i betragtning.
Det enkelte lån kan maksimalt være på 60.000 kr., og afvikles efter endt uddannelse over maksimalt 5 år.

Fonden har samarbejde med følgende pengeinstitutter:
- Andelskassen Fælleskassen
- Andelskassen J.A.K. Slagelse
- Folkesparekassen
hvor Fonden disponerer over rentefrie lånemuligheder. Lånene ydes i videst mulig omfang i det J.A.K. pengeinstitut, der ligger nærmest ansøgeren, og hvor det er mest hensigtsmæssigt at etablere kundeforholdet.

Der stilles sikkerhed for lånet – eventuelt i form af kaution.

Ansøgning om lån sker ved indsendelse af ansøgningsskema, der kan hentes på Landsforeningen J.A.K.s hjemmeside (www.jak.dk). Fondens bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og videresender godkendte ansøgninger til J.A.K. pengeinstitutterne, der foretager kreditvurdering og endelig bevilling af lånet.


J.A.K. Fondens bestyrelse består af:

Anne Grete Buhl, Ellingevej 27C, 5853 Ørbæk
Tonni Carlsen, Rattisoddevej 39, 9830 Taars
Jakob Mikkelsen, Broengvej 2, 6840 Oksbøl (udpeget af Landsforeningen J.A.K.)
Uffe Madsen, Slåenbakken 6, 8600 Silkeborg (formand for Fonden)
Wolmer Møller, Præstemosen 50, 2650 Hvidovre
Julian Sonne, Schacksgade 6, st. tv., 1365 København K
(UDPEGET AF LANDSFORENINGEN J.A.K.)
 

J.A.K. bladet