J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2010

Landsforeningens sekretariat flytter!

Det er med stor glæde, vi nu kan meddele, at Landsforeningens sekretariat flytter.

I forbindelse med, at Kristen Stagstrup er fratrådt som kasserer, opstod et behov for at placere Landsforeningens bogføring hos en anden.

Det har i lang tid været et ønske at få et tættere samarbejde med Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter, så derfor var det naturligt, at vi i fællesskab udbød opgaven blandt J.A.K. pengeinstitutterne. Folkesparekassen tilbød at tage opgaven på sig mod behørig betaling.

At Folkesparekassen så har valgt at lade Lis Poulsen, der i forvejen er redaktør på J.A.K. bladet, være den, som varetager sekretariatsfunktionen, er bare et ekstra plus, idet Lis kender både Landsforeningen og Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter vældig godt.

Vi beholder det gamle telefonnummer, men træffetiden er nu mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30 - 13.00 samt torsdag kl. 14.00 - 18.00.
Kontakt til sekretariatet sker fremover til:
 

Landsforeningen J.A.K.
Herningvej 37
8600 Silkeborg
tlf. 86 85 17 88
e-mail: landsforeningen@jak.dk

Ønsker du kontakt til J.A.K. bladets redaktør, er adressen den samme, bortset fra e-mailadressen:
jak-bladet@jak.dk 

 


 

 

J.A.K. bladet