J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2010

Landsforeningen J.A.K.

Årsmøde i Mødecenter Odense lørdag den 17. april 2010.

Mødet vil blive afholdt i umiddelbar forbindelse med Foreningen af J.A.K. pengeinstitutters generalforsamling.

Det bliver således et fælles arrangement, som forhåbentlig mange vil deltage i. Se nærmere program i næste nummer af J.A.K. bladet og her under aktiviteter.
 

J.A.K. bladet