J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2008Som det første pengeinstitut i Danmark bliver Andelskassen J.A.K. Slagelse med filialer i Slagelse og Nykøbing Mors nu CO² neutral på sit energiforbrug. Andelskassen har besluttet fremover at købe sin el hos det nye, klimavenlige energiselskab Modstrøm. Rent konkret bliver Andelskassen CO² neutral, ved at
Modstrøm opkøber og destruerer det antal CO²-kvoter, der svarer til Andelskassens samlede energiforbrug på varme og strøm. Dermed forventer Andelskassen at spare klimaet for mindst 45 ton CO² om året.

”At blive CO² neutral på vores energiforbrug ligger i naturlig forlængelse af de værdier, Andelskassen bygger på. Ud over at være et pengeinstitut, der tilbyder bankydelser som ethvert andet pengeinstitut, arbejder vi for at fremme en grøn og bæredygtig udvikling”, siger markedsdirektør Peter Djurtoft.

”Derfor føles det helt naturligt for os at kigge indad og se, hvad vi selv som andelskasse kan gøre for at agere så klimavenligt som muligt”.

Ud over at Andelskassen fremover vil betale for opkøb og destruktion af CO² kvoter, der svarer til dens energiforbrug, har Andelskassen samtidig bedt Modstrøm om at foretage et energitjek af filialerne i Slagelse og Nykøbing Mors. Energitjekket sætter fokus på de områder, hvor Andelskassen kan handle mere miljø- og klimavenligt: det kan fx være at gå over til udelukkende at anvende elsparepærer, at anvende elspareskinner til alle computere og at sætte fokus på at energiforbrugende udstyr, så fx lamper og kaffemaskiner automatisk slukker efter brug.

”Vi kan selvfølgelig ikke undgå at bruge energi. Men vi kan gøre vores bedste for ikke at bruge mere end nødvendigt, og det sikrer vi os gennem energitjekket. Og den energi, som vi så uundgåeligt må bruge, kan vi så kompensere for ved at opkøbe og destruere CO² kvoter”, fortæller Peter Djurtoft.

Destruktion af CO² kvoter betyder, at det samlede udslip af CO² i atmosfæren mindskes. Såvel Elsparefonden (som hører under Klima- og Energiministeriet) som miljøorganisationer anbefaler destruktion af CO²-kvoter som den sikreste måde – ud over at forbruge mindre energi - at reducere det samlede CO²-udslip og dermed skåne klimaet.

Nærmere oplysninger fås hos markedsdirektør Peter Djurtoft, tlf. 58 50 47 50 eller 20 91 84 90 - og adm. direktør for Modstrøm, Roar Seeger, tlf. 28 30 30 30.
 

J.A.K. bladet