J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2008

Der er mange veje til J.A.K.
Leder af redaktionen

Indholdet i de seneste numre af J.A.K. bladet viser på mange måder, hvad J.A.K. er. Der er mange veje til J.A.K.. Her kan vi samles og sammen arbejde for et bedre samfund for os alle, næsten uanset hvad vort udgangspunkt er. Blot skal vi have det tilfælles, at vi ønsker et samfund hvilende på næstekærlighed, forståelse og retfærd. Vi må tage udgangspunkt i forståelsen og kærligheden, når vi vil arbejde for et nyt og bedre samfund. Det ligger der også i det gamle J.A.K. motto: - en ny tid vindes kun ved et arbejde derfor! Vi kan som religiøse fundamentalister stemple alle med en anden mening som forbrydere og uvidende fæ og støde dem fra os, eller vi kan prøve at forstå og så møde dem, hvor de er. Det vil give os meget. Vi kommer jo netop ad mange veje til J.A.K. og har i sagens natur så også mange forskellige holdninger og tilgange til, hvordan vi fortolker målet, og hvordan vi når det. Kun den fanatiske tror, han er alene om at have nøglen til problemets løsning - eller sagt på en anden måde at kende vejen til Paradis. Vi må hver gå vor vej i respekt og forståelse for og ikke mindst i samarbejde med hinanden. Fordømmelse og bebrejdelser fører kun til splid og hindrer os i at nå målet. Dette skal dog ikke forlede os til at tro, at vi ikke skal tage stilling og sætte grænser for, hvad vi vil være med til. Tvært imod! Vi må altid øve os i at se, hvad der er rigtigt, og hvad der forkert.

Hvor du end virker i J.A.K., og hvilken din vej hertil end har været, skal du vide, at du er velkommen, og at vi gerne vil arbejde sammen med dig om at fremme målet. Vi må hver især tage ansvar og bidrage med, hvad vi kan. I Landsforeningen J.A.K.s formålsparagraf, der er forfattet for næsten 80 år siden, står det måske stilmæssigt lidt anderledes, end vi i dag ville udtrykke det, men kan vi blot holde fast i indholdet, at vi ønsker en verden, der bygger på næstekærlighed, retfærdighed, tolerance, ydmyghed og viljen til ikke at forsøge at leve af hinanden, men at leve med hinanden, så er vi i sandhed kommet langt. Når man følger nyhedsstrømmen i medierne, kunne man forledes til at tro, at det ikke findes. Det må vi sige, at det gør det. Det er blot ikke interessant nok til at blive omtalt ret meget, hvorimod konflikter og modsætninger sælger aviser og køber seere. Vi må forsøge at gøre det anderledes, at gøre det så godt som vi kan og i samarbejde og forståelse bringe J.A.K. videre. Det er altid det nemmeste at beslutte, hvad der skal gøres, og så sætte sig ned og undre sig over, at de andre ikke gør noget ved det. Lad os fordomsfrit møde andre og i samtale og samarbejde mødes i arbejdet for en bedre verden. Vores særlige opgave i denne sammenhæng er at forklare det økonomiske systems uretfærdige virkninger og årsag til konflikter, både på det lokale og på det globale plan.

Det er vigtigt, at vi alle – hver på vor måde – tager fat. Ingen vil kunne sige sig fri for muligheder for at fremme målet. Landsforeningens formål er gennemførelsen af den menneskelige og økonomiske frigørelse, men stifterne af J.A.K. vidste godt, at det ikke gjorde det alene. Derfor handlede K. E. Kristiansens foredrag mest om menneskets etiske og åndelige udfordringer i arbejdet for et samfund uden udbytning og spekulation. Afskaffelsen af renten er nemlig på ingen måde nok i sig selv. Renten er kun et udtryk for en manglende forståelse af livslovene. Hvis du låner en ven et beløb i en vanskelig situation, vil du overhovedet ikke tænke på at afkræve ham renter. Du vil i mange tilfælde være taknemmelig for, at han viste dig tillid og bad om hjælp. På samme måde er det med andre forhold i livet. Vi ved godt, hvad der er godt og ondt eller måske rigtigt eller forkert. Brug din indre etiske vægt flittigt og lad os sammen arbejde for at gøre verden til et bedre sted at være – for os alle.
 

J.A.K. bladet