J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2008

J.A.K. Fondens årsregnskab
Af Uffe Madsen


Siden J.A.K. Fondens etablering i 1990 er der indbetalt midler for i alt 1.164.000 kr.

Fondens midler er bl.a. fremkommet gennem gaver fra en række personer, for hvem J.A.K. har og har haft stor betydning, og som derigennem ønsker at bidrage til J.A.K.s fremtidige arbejde. Der kan gives støtte til Fonden på mange måder – ikke nødvendigvis kun pengegaver. Hidtil er der bl.a. skænket Fonden ejendomme, en mønt- og smykkesamling samt andels-/garantbeviser i J.A.K. pengeinstitutter. Især den sidstnævnte mulighed kan være særdeles aktuel, idet en del ældre J.A.K. folk har haft mange andelsbeviser i deres J.A.K. andelskasse, hvilket kan skabe problemer for andelskassen, hvis arvingerne ikke ønsker at beholde beviserne. For at undgå denne situation kan nogle af andelsbeviserne skænkes til Fonden, der ikke vil kræve dem indløst. Andelsbeviserne vil således styrke pengeinstituttet.
Den første indbetaling, der også var startkapitalen i Fonden, blev indbetalt af Jens Marinus R. Sørensen, som boede i Holbæk ved Ørsted på Djursland. Han testamenterede sine værdier i form af ejendomme samt smykker og kunstgenstande til Fonden.

Derudover er kommet betragtelige indbetalinger fra:
- K. E. Kristiansens Mindefond
- Frederik K. Kristiansens Mindefond
- Peter Madsens Mindefond
- Mindefond efter Ulla Jakobsen
- J.A.K. Københavns lokalkreds
- samt en række privatpersoner landet over.

Indbetalingerne er dels indkommet i form af kontante donationer, og dels i form af overdragelse af andels-/ garantbeviser i J.A.K. pengeinstitutterne. Disse beviser vil ikke blive indløst, men Fonden anvender de rentefrie lånemuligheder til at formidle rentefrie uddannelseslån til unge mennesker.
Brugere af J.A.K. pengeinstitutter, der ikke selv har behov for at gøre brug af oparbejdet rentefri lånemulighed, kan donere lånemuligheden (årskroner) til J.A.K. Fonden. Midlerne er i Fonden øremærket til billige uddannelseslån.
Lånene skal anvendes som økonomisk hjælp til de sidste to år af et planlagt uddannelsesforløb. Det enkelte lån kan maksimalt være på 60.000 kr., der udbetales over 2 år med maksimalt 2.500 kr. hver måned.
Efter uddannelsens færdiggørelse afvikles lånet over maksimalt 5 år.
Fonden har samarbejde med følgende pengeinstitutter:
- Fælleskassen Samøkonomi, København
- J.A.K. Andelskassen Slagelse
- Folkesparekassen
hvor Fonden disponerer over rentefrie lånemuligheder. Lånene ydes i videst mulig omfang i det J.A.K. pengeinstitut, der ligger nærmest ansøgeren, og hvor det er mest hensigtsmæssigt at etablere kundeforholdet.

Der stilles sikkerhed for lånet – eventuelt i form af kaution.

Ansøgning om lån sker ved indsendelse af ansøgningsskema, der kan hentes på Landsforeningen J.A.K.s hjemmeside (www.jak.dk). Fondens bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og videresender godkendte ansøgninger til J.A.K. pengeinstitutterne, der foretager kreditvurdering og endelig bevilling af lånet.
 

J.A.K. bladet