J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2008

ØKOnto puljen
Af Uffe Madsen

J.A.K. står for ”bæredygtig økonomi”, og en af måderne, hvorpå bæredygtig økonomi praktiseres, er gennem ØKOnto puljen, der er startet på foranledning af Landsforeningen J.A.K.
Følgende J.A.K. pengeinstitutter deltager i dag i puljen:
• Folkesparekassen
• Funder Fælleskasse
• J.A.K. Andelskasse Varde
• J.A.K. Andelskassen Østervraa
• Andelskassen J.A.K. Slagelse

Midlerne i puljen er rentefrie lånemuligheder, der opstår på de rentefrie ØKOnti, som interesserede privatpersoner og erhvervsvirksomheder har oprettet i de nævnte pengeinstitutter. Kunder kan også donere ubenyttede rentefrie lånemuligheder (årskroner) på andre kontoformer til puljen.

ØKOntoen kan anvendes til den daglige økonomi, og der kan udstedes Dankort eller hævekort til kontoen. Kontoen kan også oprettes med indskud af et beløb, der står på kontoen i kortere eller længere periode. Indeståendet kan altid hæves uden opsigelsesfrist.
ØKOntolån
Lån ydes til hel eller delvis finansiering af grønne og bæredygtige projekter inden for økologi, energibesparende foranstaltninger og miljøforbedringer. Opførelse af fx solfanger, masseovn og vandrensningsanlæg er bl.a. omfattet. ØKOntolån ydes efter almindelig kredit-vurdering og sikkerhedsstillelse. Lånebetingelserne er følgende:
• Lånebeløb højst 250.000 kr.
• Løbetid højst 10 år
• Renten andrager for tiden 4,50 % p.a.
• Der ydes kun lån til anlægsinvestering
• Låntager skal tegne garant-/andelskapital i pengeinstituttet
• Låntager skal tegne medlemskab af Landsforeningen J.A.K.

Gennem anvendelse af en ØKOnto bringes pengene ind i grønne kredsløb ved at formidle billige lån til bæredygtige formål, og udbyttet for kontohaver er den miljøforbedring, som de nye projekter skaber ved hjælp af lån fra ØKOnto puljen.

Læs mere om ØKOnto puljen på www.jak.dk.

Status for ØKOnto
Pr. 30. juni 2008 er der følgende status for ØKOnto puljen.

Opsparede lånemuligheder i årskroner:

Folkesparekassen 9.099.442
J.A.K. Andelskassen Østervraa 200.000
J.A.K. Andelskasse Varde 252.313
Andelskassen J.A.K. Slagelse 0
Funder Fælleskasse 0
Årskroner i alt 9.551.755

Disse årskroner svarer til oprettelse af 7½ lån på hver 250.000 kr. og afvikling over 10 år.
Der er aktuelt oprettet 55 stk. ØKOnti i pengeinstitutterne, og med nuværende aktivitet på disse konti tilflyder der puljen 1,6 mio. årskroner hvert år.
Skulle der opstå efterspørgsel efter flere lån, foreligger der tilsagn fra de involverede pengeinstitutter om at supplere med yderligere midler.

Siden ØKOnto puljens start i 2003 er der ydet lån til følgende projekter:
 

Økologisk bageri 250.000
Privat vindmølle  200.000
Selvforsynende landsbyprojekt  250.000
Halmhus  250.000
Masseovn  41.000
Halmhus  250.000
Lån i alt  1.241.000

J.A.K. bladet