J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2008

Hvor sundt kan det blive?
Leder af redaktionen

Endnu et temanummer med sundheden i fokus. I april var temaet ”Sundt forår”, og J.A.K. bladet følger her i juli op med spørgsmålet: Hvor sundt kan det blive?

Også denne gang er det lykkedes at skaffe nogle kompetente skribenter, som hver på deres måde og ud fra deres viden og forudsætninger kan give os som læsere en god indføring i dette særdeles vigtige og meget aktuelle emne.

Carsten Vagn-Hansen, kendt som TV-læge, har tidligere beriget J.A.K. bladet med oplysende og læseværdige artikler. Denne gang har han valgt overskriften ”Syg – og hvad så?”. Mon ikke interessen for at stifte nærmere bekendtskab med artiklen kan forstærkes ved følgende udpluk:

”Føler vi os syge eller dårligt tilpas, er der altid en årsag, og det er den, der skal findes og gøres noget ved. Det er en god idé, hvis man føler, der er noget galt, at lade være med at gå til læge de første 14 dage, for i den periode vil 95 af 100 blive raske af sig selv.
Det er min erfaring, at mindst to tredjedele af de sygdomme og skader, vi pådrager os, har at gøre med det, vi spiser, hvordan vi fordøjer det, og hvordan vi kommer af med det igen. Vi bør have så stor respekt for vores krop og sind, at vi ikke putter alt muligt kunstigt og kemisk ned i vores mave og derved påvirker vores krop og sind negativt. Vores immunsystem og øvrige selvhelbredende kræfter er i høj grad afhængigt af vores fødevarer og ernæring.
Vi bør alle blive økologisk bevidste og bruge økologiske og biodynamiske fødevarer samt anvende økologisk tankegang i alt, hvad vi gør og laver. Det drejer sig om at skabe helhed, også i lægekunsten. Som lægegerningen udøves i dag, med fokus på hvad der kan skrives på recepten, er den farlig for sundheden”.

En anden læge – Britta Christiansen – har valgt at bidrage til temaet ud fra Mazdaznan, en mere end hundrede år gammel lære. Overskriften ”Det kan blive lige præcist så sundt, som naturen tillader” lægger op til hendes konklusion. Også her kan et par citater skærpe læserens interesse:

”Naturen følger bestemte love, og det er nok det vigtige for os i dag at forstå. Der er langt flere naturlove og regler for sygdom og sundhed, end vi normalt kender og vil acceptere.
Mazdaznans grundlæggende råd er at følge naturens love. Altså spis og lev naturligt. Hvis vi følger naturlovene, er vi sunde og dermed også i meget bedre humør.
Sundhed handler naturligvis ikke kun om mad. Det handler også om livskvalitet, kunst, musik, at tænke positivt og være glad. Og så er der også alle de andre sunde ting, vi kan gøre, som vandreture i dugvådt græs, forskellige fysiske øvelser, som lyder hårdt, men som gør os godt.
Faktisk ville jeg hellere, om vi sagde: Hvor godt kan det blive? Og ikke blot: Hvor sundt det kan blive? Så lyder det nemlig sjovere. Men egentlig er det det samme”.

Finn Bentzen er efterhånden blevet en særdeles respekteret skribent til J.A.K. bladet (hvad et lille læserbrev i dette nummer bekræfter). Som regel lykkes det Finn at knytte tråden mellem det økonomiske og menneskelige tankesæt i J.A.K. bevægelsen. Denne gang har han den spidse pen fremme med et spørgsmål og en konstatering på samme tid: ”Hvor sundt kan det blive betyder vel: Hvor usundt er det”. Artiklen er nærmest blevet en føljeton, hvor der undervejs stilles og besvares spørgsmål som:

”Hvor sund kan verdens økonomi/vor økonomi blive, og hvor usund er den – Har pengeinstitutterne levet op til, hvor sundt kan det blive – Hvor usund er denne pengeverden – Hvor bliver sundheden af – Hvornår kommer sundheden – Er evig, kunstig højkonjunktur på kredit sundt – Hvordan behandler dagens politikere sundheden – Er overforbrug sundt – Selverkendelse er sundt – Hvor sund og/eller usund er J.A.K. bevægelsen”.

Der er også blevet plads til et indlæg i den aktuelle debat, om dyrkning af økologiske fødevarer er usolidarisk i den aktuelle fødevarekrise. Paul Holmbeck fra Økologisk Landsforening og Christian Friis Bach fra Folkekirkens Nødhjælp giver deres bidrag til debatten.

J.A.K. bladet udgives af Landsforeningen J.A.K., og derfor er det hensigten, at hvert nummer (ud over det aktuelle tema) skal give et indtryk af arbejdet i Landsforeningen og J.A.K. pengeinstitutterne. Denne gang er mange nyheder at berette: Årsregnskaber fra J.A.K. pengeinstitutterne – Overdragelsen af den nye bog om J.A.K.s historie – Interview med Uffe Madsen i anledning af hans 60 års fødselsdag. Uffe er ”født” ind i J.A.K. bevægelsen, og det er tankevækkende læsning at blive indviet i, hvordan arv, miljø og egne erfaringer danner et helstøbt menneske.
 

J.A.K. bladet