J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2008

Læserbrev
Færre J.A.K. pengeinstitutter
Af Hans Melgaard, formand for Fælleskassens repræsentantskab

Peter Djurtoft beklager i J.A.K. bladet nr. 2/2008, at der de sidste år er lukket 5-6 J.A.K. andelskasser.
Udviklingen mod større enheder er blevet nødvendigt efter de stadig større administrative byrder, der bliver lagt på alle pengeinstitutter uanset størrelse.
I samme artikel omtales Fælleskassen i København som tabt for J.A.K. tanken, bl.a. påstås, at J.A.K. ikke længere er omtalt i Fælleskassens informationsmateriale.
Intet er mere forkert!
”Fælleskassen vedkender sig det grundlag, andelskassen blev oprettet på i 1985” – og ”Fælleskassens vigtigste og klassiske produkt er at yde lavt forrentede lån til vore andelshavere, hvor renten fastsættes med udgangspunkt i andelshavernes opsparing og andelskassens omkostninger”.
At det ikke kun er smukke ord, beviser Fælleskassens årsrapport for 2007.
Her fremgår det, at de rentefrie indlån udgør 152.861.000 kr. mod indlån med rente på 68.592.000 kr.
I Fælleskassens informationsfolder er der på side 4 en halv side, der redegør for starten af Fælleskassen som et initiativ med rødder i J.A.K. bevægelsen.
Den af Djurtoft omtalte vedtægtsændring gjorde det muligt for Fælleskassen at blive tilsluttet en brancheorganisation, hvor der kan og bliver hentet bistand til bl.a. at imødegå de problemer, som har medført, at de 5-6 J.A.K. andelskasser har måttet fusionere.
Fælleskassens årsrapport 2007 kan læses på: www.faelleskassen.dk – hvor du også kan finde informationsmateriale om Fælleskassen.
 

J.A.K. bladet