J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2008

Jord, Arbejde, Kapital
– en bevægelse i og med tiden
Af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K.

Den 5. april 2008 blev en mærkedag i J.A.K. - ikke blot fordi der var rigtig mange til repræsentantskabsmødet i Odense, men især fordi Landsforeningen denne dag fik en uvurderlig gave overdraget. Gaven er en bog om J.A.K.s historie, og giveren var J.A.K. Fonden.

For efterhånden nogle år siden igangsatte bestyrelsen for J.A.K. Fonden et arbejde med at få skrevet J.A.K.s historie, og i foråret tog vi kontakt med Henrik Fode, der indvilgede i at skrive bogen.

Det har været en helt vidunderlig fornemmelse at få bogen i hånden efter at have deltaget i den lange proces, som det har været først at finde den rigtige forfatter og dernæst at arbejde tæt sammen med ham om bogen, der skulle være læsevenlig, men absolut også kunne fungere som en troværdig og korrekt kilde for dem, der måtte kunne have brug for det.

Efter at formanden for J.A.K. Fonden, Uffe Madsen, havde overdraget bogen og formanden for Landsforeningen J.A.K. takket fondens bestyrelse for det store og vigtige arbejde, der ligger bag en sådan bog, og ikke mindst det betydelige beløb, J.A.K. Fonden har bidraget med undervejs, fik forfatteren til bogen Henrik Fode ordet og fortalte levende om tilblivelsen af bogen. Det blev en rigtig dejlig eftermiddag for de mere end 50 fremmødte – enkelte familier med op til tre generationer.

Bogen er godt skrevet, og alle, der har haft noget med J.A.K. at gøre gennem tiden, vil kunne have stor fornøjelse af at læse den. Bogen er en glimrende gaveidé, og jeg er sikker på, at den vil blive værdsat.

Bogen er forsøgt finansieret via bidrag, hvilket dog ikke er lykkedes helt. Landsforeningen J.A.K. takker alle bidragydere for den økonomiske støtte, uden hvilken bogen ikke kunne være blevet til virkelighed.
Bidrag fra:
J.A.K. Fonden ................................. 60.000 kr.
Folkesparekassen............................. 50.000 kr.
J.A.K. andelskassen Slagelse ..............25.000 kr.
Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter ...10.000 kr.

 

J.A.K. bladet