J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2008

Kort fra Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter

Af Peter Djurtoft, formand

J.A.K. Andelskasse Rødding har på deres generalforsamling enstemmigt valgt en sammenlægning med Folkesparekassen.
Rødding var blandt de mindre J.A.K. andelskasser og har gennem den sidste årrække mærket en stigende administrativ byrde, der i sidste ende har ført til en sammenlægning med Folkesparekassen.
Folkesparekassen forventes at have godkendt sammenlægningen på repræsentantskabsmødet d. 15. marts 2008. Derved er der i løbet af en kort årrække ”forsvundet” 5-6 J.A.K. andelskasser, der er lukket og fusioneret med andre J.A.K. pengeinstitutter. Fælleskassen i København har desværre i samme periode valgt at forlade Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter og ved samme lejlighed fjernet omtale af J.A.K.s virke i sine vedtægter og informationsmateriale.

Folkesparekassen valgte i 2007 at søge optagelse i foreningen. Dette blev imødekommet af andelskasserne med stor glæde, da dette længe har været et ønske fra andelskassernes side.
Optagelsen krævede mindre ændringer i foreningens virke og vedtægter, hvor bl.a. foreningens navn blev ændret fra ”… J.A.K. andelskasser” til ”J.A.K. pengeinstitutter”.
 

J.A.K. bladet