J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2008

Haveforeningen Oigos Logos

På et naturskønt område ned til Brabrandsøen i Århus har Haveforeningen Oigos Logos skabt et frirum for andelsforeningens deltagere. Området er på omkring 2 hektarer, og udgangspunktet for projektet er en interesse for fællesskab, frirum, økologiske tiltag såsom rodzone anlæg og muldtoilet m.v. Et anderledes byggeri – uden brug af trykimprægneret træ. Visionen er at skabe rammer for et godt socialt samvær, hvor fællesskab er grobund for nye idéer, og hvor der ikke er langt fra idé til handling.

Andelshaverne
Det er en mangfoldig gruppe, som har fundet sammen om at etablere en anderledes andelsforening i Århus. Aldersmæssigt svinger de fra midten af 20’erne til starten af 60’erne og har meget forskellige baggrunde og uddannelser. Alt fra smed, arkitekt, pædagog, pedel, musiker, lærer, ergoterapeut, lægestuderende og andet spændende.

Demokrati og arbejdsfællesskab
Gruppen omkring projektet holder fællesmøde én gang om måneden for at drøfte praktiske anliggender, samt nutidige og fremtidige projekter. Beslutninger tages på demokratisk vis, hver andelshaver har 2 stemmer. Etablering af et smukt område og brugbare fællesarealer beror på fællesarbejdsdage, som alle deltager i. Herudover har hver andelshaver et ansvarsområde i forbindelse med vedligeholdelse af fællesarealerne.

Byggeprojekter
Hver andelshaver har 2 lodder, som tilsammen udgør ca. 650 m², og der kan bygges ét hus på 40 m² på hver lod. Materialevalg er op til én selv, og har man lyst, må man grave kælder. Højden på huset må ikke overstige 4 m. Til gengæld må man bygge 15 m² overdækket terrasse og 10 m² skur. Man må gerne have en brændeovn og holde husdyr. Der er ikke mulighed for helårsbeboelse.

Økonomi
Nye andelshavere skal betale et indmeldelsesgebyr til andelsforeningen på 1.800 kr. Herudover er der en fast månedlig omkostning, som for tiden er på 250 kr., til afholdelse af fællesudgifter, som strøm og vand til fælleshuset, samt ejendomsskat.


Folkesparekassens lokalråd Århus afholder årsmøde hos Haveforeningen Oigos Logos.

Årsmødet afholdes søndag den 18. maj 2008, og flere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Folkesparekassens Århus Afdeling.
 

J.A.K. bladet