J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2008

Et sundt og frugtbart forår i J.A.K.
Leder af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K.

Endnu et J.A.K. blad er nået gennem den lange proces, det er at lave et blad, og endnu en gang er det blevet et rigtig godt blad. Vi er tak skyldig til de dygtige mennesker, der hver især har bidraget med vægtige og gennemarbejdede indlæg. Alle har skrevet ud fra et stærkt fagligt fundament og et stærkt engagement i en sag eller et område. Engagement, viden og viljen til at bidrage er ingredienserne i dette gode resultat.

Sådan må det også være i vor egen kreds. Det er med stor glæde og stolthed, vi i Landsforeningen ser frem til at kunne præsentere bogen om J.A.K.s historie ”J.A.K. – en bevægelse i og med tiden” af Henrik Fode, så levende fortalt som hans artikel i dette blad giver en god forsmag på. Bogens titel taler om én bevægelse om projektet J.A.K., og sådan har det også været for år tilbage, og sådan skal det være igen. Arbejdet i det af Landsforeningen nedsatte strukturudvalg vidner om, at det igen går den vej, ligesom samarbejdet mellem de forskellige grene i J.A.K. nærmer sig hinanden til gavn for arbejdet i alle dele af J.A.K.

I begyndelsen af denne leder lægges vægt på kvalitet, viden og engagement. Også i J.A.K.s arbejde er dette nødvendigt, og det peger helt i den retning, når strukturudvalget lægger op til et fællesprojekt mellem Landsforeningen og J.A.K. pengeinstitutterne om uddannelse af unge J.A.K.’ere, eller J.A.K. ambassadører kunne man måske ligefrem kalde dem. Ideen er at klæde et antal unge J.A.K.’ere godt på til fremtidens opgaver i J.A.K. Om det er som bestyrelsesmedlemmer et sted i J.A.K. bevægelsen, eller om det er noget andet, er ikke afgørende. Det afgørende er, at når man starter en sådan proces, så skaber man forhåbentlig også en dynamik til gavn for alle parter.

J.A.K. har brug for alle, der kan se sig selv i et arbejde for J.A.K. Nogle deltager ved at lave bestyrelsesarbejde, andre deltager ved at uddanne sig til fremtiden i J.A.K., andre deltager ved at uddanne disse unge mennesker, og andre igen melder sig og siger: Jeg vil gerne give en hånd med! Se, dette er frugtbarhed – når alle yder, hvad de kan for et fælles bedste. Lad os betragte J.A.K. som et stort sammenskudsgilde og hver især yde vort bedste. Hvilken fest kan det da ikke blive?

Landsforeningen lægger ud med, at alle i J.A.K. kan købe bogen til medlemspris, nemlig 100 kr. plus forsendelsesomkostninger. Vær dog opmærksom på, at bogen også vil kunne købes/bestilles i J.A.K. pengeinstitutterne. Køb den! Den er så rigeligt pengene værd – og god fornøjelse!


Reception

I anledning af overdragelsen af bogen om J.A.K.s historie ”J.A.K. - en bevægelse i og med tiden” holder Landsforeningen J.A.K. reception:

Lørdag den 5. april 2008 kl. 14.00 - Mødecenter Odense,
Buchwaldsgade 48, Odense

Efter den officielle overdragelse vil bogens forfatter Henrik Fode, Århus fortælle om arbejdet med bogen.

Alle er velkomne, men tilmelding nødvendig af hensyn til arrangementet.
Tilmelding til: landsforeningen@jak.dk  eller tlf. 86 85 17 88.
 

J.A.K. bladet