J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2008

Energiaften i Østervrå

Mandag den 26. november havde J.A.K. Nordjylland inviteret til energiaften i Østervrå Kulturcenter.

Af Ib Grandt Jakobsen

Energitjenestens Peter Larsen var på anbefaling af Samvirkende Energi- og Miljøforeninger valgt som aftenens bærende kraft. Han blev suppleret af lokale kræfter med indlæg på områderne alternativt brændstof og vedvarende energi.

Peter Larsen beskrev en lang række af muligheder til hel eller delvis erstatning for det almindelige centralvarmeanlæg. Hvert alternativ blev belyst med sammenlignende kurver og tal, som gjorde klart for forsamlingen, at der virkelig var noget at hente, når man overvejede at skifte oliefyret ud.
Undervejs måtte tilhørerne erkende, at den overvældende mængde oplysninger om de forskellige systemers fortræffeligheder ikke kunne rummes. Peter Larsen udtalte til trøst, at der under alle omstændigheder skulle træffes beslutninger på grundlag af individuelle forhold.

Afsnittet med varmepumper bragte en virkelig nyhed til Vendsyssel.
Brøndborer Jørgen Sørensen fra Frederikshavn, assisteret af kemiingeniør Kirsten Sahl fra Rotek, fortalte om, at jordvarme nu fik højere effekt ved at føre indvindingskablerne lodret ned til jordlag, med højere og konstante temperaturer. Derved elimineres de minusser, man kan opleve i anlæg, hvor indvindingskablerne er udlagt vandret.
Denne halvfems graders vending vil betyde et gennembrud for varmepumper fra jord til bolig.

El-installatør Therkildsen, Østervrå, viste og forklarede om anvendelse af pillefyr, alene og i kombination med andre anlæg. Ikke uvæsentligt orienterede han også om de forskellige kvaliteter af piller og om, hvor kritisk man bør være ved valg af leverandør af brændsel.

Andelskassedirektør Steen Møller Nielsen, Østervrå fortalte kort om finansiering og gjorde især opmærksom på ØKOnto, der ofte ville kunne finde anvendelse med attraktive lave renter til miljørigtige formål.
 

J.A.K. bladet