J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2008

Kapitalfonde – rå pengemagt eller aktivt ejerskab
Leder af redaktionen

Nytåret er kommet med håb og forventninger – også for den gruppe af mennesker, der bakker op om Landsforeningen J.A.K. og J.A.K. andelskasserne. Lad os sammen gøre 2008 til et godt nyt år for menneskelig og økonomisk frigørelse.

J.A.K. bladets redaktionsudvalg er fortsat i arbejdstøjet og har planlagt fire temanumre til udsendelse i januar, april, juli og oktober. Foreningsmeddelelser, der tidsmæssigt ikke kan indpasses i medlemsnumrene, vil tilgå medlemmerne på anden vis.

Årets første tema er særdeles aktuelt. Hvad enten man søger sine nyheder i den daglige avis, i fjernsynet eller via Internettet, kan man næsten ikke undgå at støde på ordet ”Kapitalfonde”.

Kapitalfonde er et relativt nyt fænomen på det danske pengemarked. Måske skyldes det, at de danske virksomheder indtil nu har været relativ små i forhold til de virksomheder, kapitalfonde har søgt at få dominans over. Dog er virksomheder som Falck, ISS, TDC, Matas, Legoland, Biva og Københavns Lufthavne i dag ejet af kapitalfonde, og der har ikke mindst med hensyn til TDC været en heftig debat om fordele og ulemper.

Et så stort emne som ”Kapitalfonde” kan ikke fuldt belyses i et enkelt temanummer af J.A.K. bladet, men redaktionen har benyttet sig af skribenter, der har gjort en stor indsats for at sætte sig ind i problemstillingen. Med udgangspunkt i sin bog ”Grådighedens tid” har tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen bidraget med tre artikler, hvor han bl.a. appellerer til større åbenhed med følgende sætninger:

”Vi har kun har set toppen af isbjerget. Det er meget svært at danne sig overblik over alt det, som foregår under overfladen – kapitalfondene er nemlig ikke underlagt de samme regler som andre aktører på finansmarkederne. De opererer bag lukkede døre, uden nogen form for krav om åbenhed og gennemsigtighed i regnskaberne. Det betyder, at der er en masse mennesker, som kan få både pensionsopsparing og arbejdsplads i klemme, hvis gældsboblen brister. Når det pensionsselskab, som man sparer op i, investerer penge i en kapitalfond, har pensionskasserne reelt ikke nogen mulighed for at se, hvad der sker med investeringerne. Sæt nu, kapitalfonden overtager den virksomhed, man selv arbejder i, så kan man risikere at være med til at finansiere sin egen fyreseddel. Vi kan ikke bare lade stå til. Der er hårdt brug for mere gennemsigtighed og bedre regulering af kapitalfondenes adfærd”.

Vor egen Finn Bentzen har gennem sit mangeårige virke som revisor erhvervet sig en betydelig viden om økonomiske forhold, som trofaste læsere af J.A.K. bladet vil have erfaret. Det er måske tiende gang, Finn beskæftiger sig med fonde og deres mørke og lyse sider. Også denne gang er det en enorm mængde fakta, vi præsenteres for. Det øvrige redaktionsudvalg kan kun opfordre til at studere artiklen, der som altid har nogle manende slutord:

”Vi skal være med udviklingen og ikke mod den, men udviklingen må samtidig altid være opmærksom på, at det ikke nytter – uden hensyn til træningstilstand – at løbe hurtigere end FORSYNET”.

Overskriften til denne leder er titlen på en bog, der november 2007 er udgivet på Borgens Forlag. På side 16 gengives forlagets pressemeddelelse, hvori det anføres, at bogen henvender sig både til læsere, der ikke har stiftet bekendtskab med kapitalfonde, og læsere, der allerede er velorienterede inden for området. Bogen gennemgår bl.a. opkøbene af ISS og TDC.

Et tema som ”Kapitalfonde” ligger måske på grænsen af, hvad de fleste J.A.K. folk i deres dagligdag beskæftiger sig med. Og dog – hvem kender ikke et familiemedlem, der på en eller anden måde har mærket en snert af fondenes indtrængen på det danske marked – og som medlemmer af ATP har mange af os fulgt pensionskassens kamp under TDC-overtagelsen. Lad os dog ikke bruge alle vore tanker på disse fonde – der er meget mere brug for os i kampen for indlån og udlån til gode formål gennem J.A.K. andelskasserne og Folkesparekassen – og til oplysning om, at økonomi også kan tænkes og praktiseres i menneskelige baner.
 

J.A.K. bladet