J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - juli 2005

Andelskassen J.A.K. Slagelse med fremgang

PETER DJURTOFT, ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

Generalforsamlingen 2005
Generalforsamlingen blev afholdt på Arnehavehus i Slagelse Lystskov i et utroligt flot vejr. Måske var det dette gode vejr, der holdt en del af de tilmeldte andelshavere hjemme, så der kun samledes 65 personer til frokost inden selve generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev indledt af Andelskassens formand John Valeur, der kunne byde velkommen til et år, hvor det økonomiske regnskab og Andelskassens udlån inden for bæredygtige formål er i en positiv fremgang.
For første gang rundede resultatet efter skat 1 million kroner. Et resultat, Andelskassen er glade for er opnået uden forhøjelse af gebyrerne.
Der er kommet 340 nye kunder hen over året 2004, hvor der ind i 2005 ses en fortsat kundetilgang også blandt nye unge kunder, der med stiftelse af familie og boligbyggeri giver en spændende ny kundegruppe blandt nye “bosættere”.

Den rentefrie afdeling er i 2004 steget med 3.5 mio. kr. til 37.5 mio. kr., mens der på udlånssiden er sket et fald i de rentefrie udlån på ca. 3 mio. kr., så de udgør 17.5 mio. kr.

Det samlede udlån er steget med 10 mio. kr., så det udgør 96 mio. kr., hvor indlånet udgør 114 mio. kr.

Årets foredrag til generalforsamlingen
Traditionen tro havde Andelskassen et foredrag, der tager fat på et emne, der er oppe i tiden. I år var Gitte Jørgensen fra ”Simple Living” inviteret til at snakke om en ny måde at leve dit liv på, der føles mere ”hel”? Simple living er en livsholdning, der handler om at skabe et liv, der er udvendigt enkelt og indvendigt rigt. Det er en søgen efter en ny måde at leve på - og ikke en formular over en række ting, man skal gøre. Det drejer sig i virkeligheden om ”mindful living”. At finde ud af, hvad der er det vigtigste i sit liv og så indrette de ydre omstændigheder efter dette.

Mange mennesker er i gang med at skære fyldet og overfladen af deres hverdag – både på det konkrete og mentale plan. De gør det frivilligt, og de gør det for at få tid til det, de allermest drømmer om - mere tid og frihed, mere kærlighed og nærvær. Nogle rydder op i deres klædeskabe, andre i deres arbejdsprocesser. Nogle ønsker at skåne jorden ved at forbruge mindre, og andre igen prøver at mindske rodet i deres hoveder. Gevinsten er, at når det enkelte menneske bringer sit eget liv i form, kommer Jorden også i form.

Regnbuelån
Andelskassen har i en lang årrække haft et samarbejde med Regnbueforeningen (tidligere Regnbuekassen) om bæredygtige udlån inden for miljø, sociale og kulturelle formål. Disse Regnbuelån® har været i et samarbejde med andre J.A.K. andelskasser. Fra 2004 er der indgået en aftale med Regnbueforeningen om, at det alene er Andelskassen J.A.K. Slagelse, der sammen med Regnbueforeningen har rettigheden på ordet ”regnbue”. Desværre kunne J.A.K. andelskasserne ikke samles om et fælles grønt udlån, men har valgt måder – og navne – at markedsføre dette produkt på.
Regnbuelån® udvikles i samarbejde med Regnbueforeningen, og der vil i 2005 blive lavet nyt informationsmateriale, der skal give skub i ind- og udlån på Regnbuekonti®.
Andelskassen i Slagelse har en lang række af bæredygtige byggeprojekter, der formodentlig ville kunne være mulige ind- og udlån via Regnbueforeningen.

Den rentefrie afdeling
De rentefrie ind- og udlån er fortsat Andelskassens hjertebarn. Det er derfor en glæde at se en vækst i denne del. Mange af andelskassens kunder retter bl.a. deres lønkonto som rentefri og får derved – gennem en årrække - mulighed for et rentefrit lån.
Andelskassen vil fortsat arbejde på fornyelse og udvikling af den rentefrie afdeling. Dette skal bl.a. gøres gennem bedre informationsmateriale. Informationsmateriale, der bør fremstilles i et samarbejde med Landsforeningen J.A.K. og Foreningen af J.A.K. andelskasser.
Desværre har det ikke været muligt at skabe den samme interesse for rentefrie lån - og der sker derfor en ophobning af lånemulighed, som Andelskassen gerne vil have ud at arbejde blandt dens kunder. Forklaringen er dels det generelle lave renteniveau på realkreditlån, og dels at den opsparede lånemulighed ligger hos en kundegruppe, der generelt ikke har brug for lån.
Der undersøges derfor muligheden for rentefrie udlån efter svensk JAK-model, hvor der gives mulighed for bevilling af rentefrie lån, inden der helt eller delvist er sket en opsparing. Nærmere om dette kan ses i tidligere nummer af J.A.K. bladet eller svensk JAK på internettet: www.jak.se

Manglende interesse for Margrit Kennedy
Desværre måtte arrangementet den 21. maj på Skælskør Folkehøjskole med Margrit Kennedy aflyses. Vi havde i Andelskassen sat næsen op efter, at dette skulle være en dag med stor interesse for alternativ økonomi blandt J.A.K. folk og andre spændende personer. Desværre svarede tilmeldingerne ikke til vores formodning om interessen for alternativ økonomi, hvor Margrit Kennedy ville give spændende oplæg til rentefri økonomi og andre spændende alternative økonomier, der er i fuld vækst i resten af Europa.

 

J.A.K. bladet