J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2011

Indkaldelse til
repræsentantskabsmøde


Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde
lørdag den 1. oktober kl. 9.30 – 16.00
på Mødecenter Odense, Skibhus 17:48, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Dagens program:

Kl. 9.30 Morgenbuffet med kaffe/te, rundstykke med pålæg

Kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen
3. Valg af to referenter
4. Bestyrelsens orientering om året hidtil
5. Budgetopfølgning og orientering om økonomi og medlemstal
6. Opfølgning på Workshoppen på forårets repræsentantskabsmøde
7. Eventuelt

Kl. 12.00
Frokostbuffet inkl. 1 øl eller sodavand

Kl. 13.00
Hvor kommer pengene fra, med indlæg af Uffe Madsen, Silkeborg og Mikkel Klinge,
tovholder i Projekt bæredygtig økonomi

Der vil være en pause med kaffe og kagebuffet i løbet af eftermiddagen

Kl. 16.00 Repræsentantskabsmødet afsluttes

Yderligere information ved henvendelse til Landsforeningens formand Jakob Mikkelsen,
tlf. 75 27 12 70 - eller e-mail: jakob.mikkelsen@mail.dk

Tilmelding til sekretariat på tlf. 24 98 86 81 eller e-mail: landsforeningen@jak.dk 
senest 30. september.Bestyrelsen for Landsforeningen JAK

 

J.A.K. bladet