J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2011

JAK har påtaget sig en stor opgave
AF JAKOB MIKKELSEN, FORMAND FOR LANDSFORENINGEN JAK

Det har altid været JAKs mål at gøre Jorden til et bedre sted at leve for os alle gennem erkendelse af Livets Love, samt at oprette praktiske funktioner til gennemførelse af dette formål. Hidindtil har JAK særligt lagt vægt på etablering af praktiske funktioner inden for det økonomiske område. Meget har været forsøgt, en del forbudt og noget mislykkedes på grund af egne fejl; men vi har ikke givet op. JAK arbejder stadig på at gøre verden til et bedre sted at være for alle! Store ord på dette sted, men mindre kan ikke beskrive JAKs målsætning om ”folkets menneskelige og økonomiske frigørelse”! K. E. Kristiansen talte om Jorden, der blev os givet, og som vi skal give videre til vore efterkommere som et bedre sted at leve. Det er en stor opgave, men vi har taget den på os ved at være med i Landsforeningen JAK! Om vi vil være i stand til det, ved jeg ikke, men ét ved jeg: vi har accepteret vort ansvar for Jorden og dens fremtid med alle, der lever på den!


JAKs formål er en inspirationskilde for os, der arbejder i og med JAK, til stadighed at forbedre og udvikle. Jeg var i august til et internationalt JAK seminar i Gøteborg. Det overordnede tema var at arbejde for gennemførelse af praktiske funktioner for rentefri økonomi rundt omkring i verden. Udgangspunktet var vidt forskelligt for deltagerne, men ét havde de til fælles: et brændende ønske om at gøre en forskel – ikke for sig selv, men for et samfund, at være en begyndelse, en fortsættelse, en udvikling af noget bestående, og frem for alt at gøre en forskel til det bedre, hvor de lever. Det var en stor inspiration at være sammen med mere end 40 mennesker fra mere end 10 lande, der så gerne ville gøre verden til et bedre sted at være for os alle. Der var en mærkbar åbenhed, tolerance og vilje til at forstå, men det, der gjorde det største indtryk på mig, var viljen til at sætte egen vinding til side for at gøre en forskel. At disse mennesker med deres store sociale engagement mødes i JAKs navn gør mig stolt og glad. De arbejder nemlig hver på deres måde med at fremme JAKs formål.

JAK i Danmark har gennem 1½ år også arbejdet bredere end på det økonomiske alene gennem samarbejdet med en række ”såkaldt alternative” bevægelser. De første kapitler til et udkast til den endelige rapport ligger nu klar. I denne kreds har mange personer med forskellig baggrund deltaget, og der har også været mennesker med forskellige politiske vinkler involveret. Det har en del i JAK bevægelsen været betænkelige ved. Lad mig sige det klart: Det er ikke diskvalificerende at have en politisk holdning og tilhørsforhold, når man går ind i arbejdet i JAK eller i et samarbejde med JAK. Det afgørende er, om man kan arbejde for gennemførelsen af JAKs formål i tolerance og næstekærlighed. Tænkte vi anderledes, ville vi med rette kunne beskyldes for hovmod og selvtilstrækkelighed, og gennem vore 80 års eksistens er vi jo ikke netop kommet nærmere vore mål alene!

JAK bladets artikler har i de seneste numre bevæget sig længere og længere ind i den tekniske del. Det betyder, at artiklerne er blevet lidt sværere tilgængelige, hvilket jeg beder dig, kære læser, om at bære over med. Redaktionsudvalget har valgt alligevel at bringe artiklerne, da vi finder det nødvendigt at forklare læserne præcist, hvordan vore teorier vil være, udtrykt i det praktiske. JAK er tidligere blevet beskyldt for ikke at være præcis nok, og på dette punkt af vort arbejde har vi ikke noget valg. En god artikel kan også godt tåle at blive læst to gange, og det hjælper helt klart på forståelsen at læse flere af artiklerne i dette blad mere end en gang.

Når du læser dette, er der kun få dage til vort repræsentantskabsmøde den 1. oktober i Odense. Her vil et nøglepunkt i JAKs arbejde blive grundigt behandlet.

Det er især vigtigt, da der netop på dette punkt rent teknisk er sket store ændringer i forhold til, hvad der var JAKs forslag til gennemførelsen af et rentefrit økonomisk system. Skynd dig at melde dig til - kom og deltag i mødet. Det koster ikke noget at deltage, men du skal melde dig til hurtigst muligt. Se annoncen andetsteds i bladet!

En ny tid vindes kun ved et arbejde derfor!”Livet er at give. Livets love er, at alt, hvad du sender ud, vender tilbage til dig, for at du kan møde det, du selv har sendt ud og lære af det. At erkende livets love er at blive menneskelig fri!” (Frit efter Martinus)

Den gyldne regel:
”Derfor: alt hvad I vil menneskene skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem; thi sådan er loven og profeterne”. Mattæus 7. 12

Landsforeningen JAKs formål er:
”gennem oplysning at rejse en bevægelse for gennemførelse af folkets menneskelige og økonomiske frigørelse, samt arbejde for oprettelse af praktiske funktioner til fremme af formålet”.

 

 

J.A.K. bladet