J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2011

Omlægning til bæredygtig energi

AF UFFE MADSEN

Gitte og Bo Nielsen bor i Mølholt i nærheden af Sæby, og de er kunder i JAK Andelskassen Østervraa, hvor Bo også er medlem af bestyrelsen.
De har et nedlagt landbrug med beboelse på omkring 160 m², som indtil 2008 var opvarmet med en kombination af fastbrændsel med træ og olie.

Varmesystemet var efterhånden blevet nedslidt og trængte til en renovering. Tankerne gik i mange retninger, og da Gitte og Bo tidligere har boet i parcelhus med jordvarme, som de var meget tilfredse med, var det nærliggende også at medtage denne energikilde i overvejelserne. Resultatet blev en kombination af solvarme og jordvarme, og installationen fandt sted i sommeren 2008. Samtidig fik bygningen et ekstra lag isolering.

For at undgå en stor opgravning af gårdsplads og have blev det besluttet at grave rørledningerne til jordvarmen i dybden. Til dette formål blev der lavet en boring med en diameter på 60 cm og 100 m dybt, hvor der blev nedfældet 400 m slanger. Nu hælder man ikke lige slangerne ned i et sådant hul, som er fyldt med vand – der skulle nedfældes en betonklods i hullet for at trække slangerne ned i dybet. Slangerne blev så ført ind til huset, hvor kompressoren er placeret, og hvortil det varme vand fra solpanelerne på taget også tilgår.

Det hele styres automatisk, således at varmen fra solpanelerne anvendes primært. Først, når dette ikke er tilstrækkeligt, træder jordvarmen til. Det varme vand opsamles i en akkumuleringstank på 1.000 liter. I hele sommerperioden er solvarmen tilstrækkelig til at dække familiens behov for varmt vand, og langt ind i de koldere måneder dækker solvarmen stadig en væsentlig del af behovet.

Investeringen
Den samlede anskaffelsespris løb op i omkring 150.000 kr. Boringen til jordvarmen kostede alene 40.000 kr., men så var der heller ikke behov for omlægning af haven bagefter.
Investeringen blev finansieret af et lavt forrentet ØKOnto lån i Andelskassen med en løbetid på 10 år.

Løbende økonomi
Det nye varmesystem har nu været i anvendelse i næsten tre år, og det har fungeret tilfredsstillende og upåklageligt. Varmesystemet bruger en del elektricitet, dels til drift af kompressoren til jordvarmen og dels til at føre det varme vand rundt i systemet. Siden starten i 2008 har varmesystemet anvendt 22.300 kWh strøm, hvilket i gennemsnit svarer til 650 kWh pr. måned. I forhold til økonomien i det gamle varmesystem giver det en besparelse på mellem 8.000 og 10.000 kr. årligt.

I modsætning til det gamle anlæg passer det nye sig selv. Der skal ikke længere hentes træ hjem og lægges i fyret, og der skal ikke udtages aske og renses. Når bare der er strøm, er der også varme i rigelige mængder.

Produktion af rødvin
Den nye uafhængighed har givet Bo mulighed for at beskæftige sig med andre interesser end at passe fyret. Han har for nogle år siden plantet nogle vinstokke og har også produceret de første flasker rødvin. I modsætning til de normalt vinproducerende lande er Danmark ofte udsat for frostgrader i foråret, hvor vinklaserne dannes, og det har sat produktionen tilbage i de sidste par år. Med udsigt til et varmere globalt klima kan der måske være en stor fremtid for en vinbonde i Vendsyssel.

 

J.A.K. bladet