J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2011

Fortid og fremtid
Af Henry Nielsen, Ebeltoft
 

I de 80 år, JAK har eksisteret, har målet været at skabe et rentefrit finansieringssystem med penge, der er uden egenværdi – men et par artikler i de to seneste numre af JAK bladet gør det uklart, om det stadig gælder.

Jakob Mikkelsen skriver i nr. 1 – 2011, at han har visioner om, at renter skal forbydes. Og i nr. 2
– 2011, at rentefri udlån ikke kan opnås, da pengeinstitutterne jo skal have deres driftsudgifter dækket.

Pengeinstitutternes driftsudgifter kan da nemt klares, uden at det sker igennem rente. Selv om JAK har 80
år på bagen, har der aldrig været udarbejdet en plan for, hvordan rentefriheden kan opnås. Har vi ikke
brug for at få banen kridtet op?

Når vi nu skal til at samarbejde med andre grupper, der har hver deres opfattelse om, hvordan vi får den bedste bæredygtige økonomi!

Jeg håber i hvert fald ikke, at JAK kan medvirke til fuld grundskyld, der vil sige, at al indkomstskat lægges på jord. Altså en indirekte skat, der skal betales af den grund, man ejer, uanset om der en en indtægt.

For eksempel to naboer, der har en grund af samme størrelse - den ene er folkepensionist, den anden har en indtægt på en million - skal betale samme skat. Er det ikke noget, der i udpræget grad vender den ofte omtalte tunge ende nedad?


Som svar på Henry Nielsens læserbrev
henvises til dette blads artikler og tidligere
besvarelser.
 

J.A.K. bladet