J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2011

Inside job

Var filmen, der gav mig et gensyn med en biografstol efter mere end 25 år.

En film, der modtog en Oscar for bedste dokumentarfilm.

AF FINN BENTZEN, APRIL 2011

Et gensyn med indholdet af mine mange artikler, kronikker og læserbreve omkring spekulation, kapitalfonde, finanskriser, rentepolitik mv.
Ja, faktisk den første biograffilm, som giver en gennemgribende analyse af den globale finanskrise, der ramte verden og os i år 2008, og som anslås at have kostet verdensborgerne over 20 trilliarder $ - et pengebeløb, ikke mange af os kan forholde os til.

Det, vi derimod kan forholde os til, er det faktum og den tragedie, at finanskrisen forårsagede, at millioner mistede deres arbejde, deres hjem og deres familier. Det er uden diskussion den værste depression siden 1920-erne og resulterede i et næsten globalt verdenskollaps.
Når man – som jeg – har brugt tusindvis af timer gennem årene på løbende at analysere pengemagtens afmagt, var det bekræftende, men samtidig også psykisk belastende at få magtens mænds råddenskab lagt på bordet.

Konsekvenserne for disse mennesker – hvis man kan kalde dem det – var komplet latterlige. Vi taler her ikke om søndagsskolelærere, men om ledende finansielle specialister og højtstående og magtfulde politikere og også journalister og andre med insider-viden.
Der skal gode nerver til, men har du det, så skal du se filmen og få et advarende portræt og en skræmmende indsigt af vor finansielle situation og ikke mindre de magthavere, som styrer magten til egen fordel.

Det er ikke just moralens vogtere, som passer på vore penge til fællesskabets bedste. Det giver faktisk en pinefuld kvalme, at vi lader sådanne personer styre menneskehedens økonomiske skæbne.

Citat af Finn Bentzen:

Lad ikke vore sind blive boplads
for millionfoldige triste, negative og nedbrydende tankespind,
når vi må erkende,
at vi er født på et sted,
hvor ufred og naturkatastrofer af større omfang
ikke overskrider marskens diger.
 

 

J.A.K. bladet