J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2011

Uddrag af referat fra Landsforeningen JAKs ekstraordinære repræsentantskabsmøde

Lørdag den 19. februar 2011 samledes repræsentantskabet i
Kolding for at drøfte Landsforeningen JAKs økonomiske bidrag til Visioner for Bæredygtig Økonomi.
Jakob Mikkelsen redegjorde for projektet og omtalte Mikkel Klinges deltagelse på forårets repræsentantskabsmøde, hvor han fortalte om sine visioner.

Som omtalt på efterårets repræsentantskabsmøde har Landsforeningen involveret sig i arbejdet omkring Visioner for Bæredygtig Økonomi.
Øvrige deltagere i projektet er ud over repræsentanter fra Landsforeningen JAK: repræsentanter fra Retsforbundet, Den Danske Henry George Forening samt Borgerlønsbevægelsen.

Mikkel Klinge er pr. 1.2.2011 fuldtidsansat af Andelskassen JAK Slagelse som tovholder på projektet. Arbejdet skal resultere i trykning af en bog. Der er allerede bevilget 164.897 kr. fra Andelskassen JAK Slagelse, 30.000 kr. fra Gaia Trust, og derudover er man sikker på et offentligt tilskud til ansættelsen på 65.944 kr. Øvrige donationer er til behandling i de respektive foreninger.

Jakob Mikkelsen gav udtryk for, at det er en enestående chance for at få JAK ud i en bredere kreds. At de seneste to års gaver á 50.000 kr. til fremme af JAK måske kunne bruges til dette projekt.

Det var bestyrelsens holdning, at beslutningen om deltagelse i et så stort projekt og med en så stor økonomisk deltagelse måtte tages af repræsentantskabet. Derfor valgte den at indkalde til et ekstraordinært møde!

Herefter redegjorde Helle Oldefar for den SWOT analyse, som Mikkel Klinge har udfærdiget over projektet.

Det fremlagte materiale, projektbeskrivelse, SWOT analyse samt budget blev debatteret af de fremmødte. Der var overvejende positive meldinger for, at Landsforeningen JAK skulle deltage i projektet.

Der blev i den efterfølgende debat givet udtryk for, at JAK her har fået en mulighed for at blive hørt, og tiden er til det efter den økonomiske krise. Et godt led i at sikre JAKs fremtid. Positivt, at vi er med i et bredere forum og får vendt JAK tanken med andre end os selv.

Gør vi ingenting, sker der heller ingen ting. Det er de samme, der møder op, hver gang der er møde, og foreningen vil dø med os, hvis der ikke kommer nye til.

Forslaget kom til skriftlig afstemning, hvor 13 stemte for og 2 imod.

Jakob Mikkelsen afsluttede mødet med at opfordre forsamlingen til at gå hjem og finde kandidater til opstilling til bestyrelsen for Landsforeningen JAK. Det er vigtigt, at der møder nogen op på repræsentantskabsmødet, som kan vælges til bestyrelsen.
 

J.A.K. bladet