J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2011

Mindeord

Kingo Carlsen, Rosengade 10, Silkeborg

Indsendt af direktør Uffe Madsen,
Folkesparekassen


En ildsjæl og igangsætter er ikke blandt os længere. Lørdag den 5. februar afgik Kingo Carlsen ved døden, 90 år gammel.

Kingo var gennem mange år en kendt personlighed i Silkeborg. Mest kendt er han for igangsætning af nedbrydningsvirksomheden ”Kingo Karlsen A/S”, som så sin begyndelse i 1955. En virksomhed, som han startede ved som ene mand at rejse ud med hammer, mejsel og brækjern og bryde bygninger ned. Kingo udviklede denne virksomhed, og det var en stor glæde for ham at se, at hans søn videreførte den, og at den nu er ledet af et barnebarn, og at virksomheden nu under navnet ”Kingo” er blandt landets største og mest kendte inden for sit fag.

Kingo Carlsen voksede op blandt 11 søskende på et husmandssted i Østervraa i Vendsyssel. Moderen døde som 44-årig under fødslen af det 13. barn, da Kingo var 10 år gammel. Skolegangen var som for datidens landbobørn syv år. Derefter var det ud at tjene, hvad Kingo kom som 13-årig. Med denne baggrund lå det ikke lige frem i kortene, at han skulle blive en driftig igangsætter og samfundsdebattør.

Vel var hjemmet fattigt, men det var også socialt engageret med forbindelser til samfundskritikere som forfatterne Johan Skjoldborg og Jeppe Aakjær, og det var medvirkende til at åbne Kingos indstilling og sindelag for nye tanker. Kingo har altid været stærk modstander af militæret og den vold og magt, som det symboliserer, og derfor blev han i 1940 militærnægter og aftjente sin værnepligt i Kompedallejren vest for Silkeborg. Dette ophold betragtede Kingo nærmest som en højskole, idet han her fik kontakt med unge mænd, som havde samme livssyn som han selv. Gennem samtaler med de andre nægtere og gennem inspiration fra foredragsholdere, som blev inviteret til lejren, udviklede han de holdninger og synspunkter, som siden hen har præget hans liv.

Det var også under opholdet i Kompedallejren, at Kingo traf Martha Märcher fra Gråmose. De to unge mennesker fandt sympati for hinanden, blev gift og fik et godt og langt liv sammen, hvor hun var en utrolig stor støtte for Kingo. De fik 4 børn sammen, og familien er siden blevet beriget med børn, børnebørn og oldebørn. Mange af dem er i dag bosiddende i Silkeborg-området. Det var en meget stor sorg for Kingo, da Martha for nogle år siden blev syg og måtte tilbringe sine sidste år på Funder Plejehjem.

Opholdet i Kompedal fandt sted under krigen, og det gav muligheder for en driftig ung mand med trang til at blive selvstændig. Tørv skulle der til, og Kingo gravede tørv, først for andre, og efter krigen med egen tørvegrav. Da denne indtægtskilde tørrede ud i efterkrigsårene, så han sig om efter andre muligheder, og så var det, at valget faldt på nedbrydning af bygninger.

I Kompedal stiftede Kingo også bekendtskab med tanker om en ny og mere retfærdig samfundsøkonomi. Det var J.A.K.s drøm om det rentefrie samfund og afskaffelse af rente på penge. Også disse tanker fulgte Kingo gennem hele sit liv. Som i så mange andre forhold var det afgørende for Kingo, at man ikke bare nøjedes med at tale om tingene – han handlede og satte ting i gang. Det gjorde han også omkring de økonomiske tanker, hvor han i 1960-erne gik aktivt ind for arbejdet i J.A.K. Banken og bl.a. var drivkraften bag opførelse af bygningen på Torvet 9, hvor J.A.K. Banken fik til huse. Senere tog Kingo initiativ til dannelsen af Funder Fælleskasse og i 1983 til starten af Folkesparekassen.

I marts måned 2010 fyldte Kingo 90 år. Han ønskede aldrig selv at blive fejret,
men har altid været først til at fejre andre. Denne hans sidste fødselsdag blev på foranledning af børn og børnebørn fejret af mere end 100 familiemedlemmer og venner, og han havde en rigtig god dag.

Kingo boede i sit hjem på Rosengade, indtil han kort tid efter nytår 2011 blev udsat for et trafikuheld. Efter et kort ophold på Viborg Sygehus kom han på plejehjem. Som altid havde Kingo en mening om tingene, og det havde han lige til det sidste, idet han ikke ønskede at indtage føde. Han døde lørdag morgen på plejehjemmet.

Vi er mange, som er blevet beriget gennem Kingo Carlsens engagement og livsholdninger. Han var en ildsjæl, som gennem modgang udviklede styrke og handlekraft. Vi er mange, der er taknemmelig for at have kendt et menneske som Kingo, og vi er ham en stor tak skyldig.
 

J.A.K. bladet