J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2011

Nyt oplysningsmateriale

I forbindelse med JAKs 80 årsdag fik vi fremstillet en ny folder. Den er meget anderledes, end hvad vi hidtil har præsenteret. Folderen er beregnet som støtte til forklaring om JAK, når du taler med andre om vore tanker og ideer. Du kan hente folderen i dit JAK pengeinstitut –
eller du kan bestille på JAKs sekretariat.
Tag bare nogle stykker, for vi sender blot flere til pengeinstituttet, når beholdningen er opbrugt. Når du bestiller på sekretariatet, kan du angive et cirka antal – så finder Lis ud af, hvordan det bedst passer med portoen!

Brug den nye folder – det er derfor, Landsforeningen har fremstillet den!

Konkurrencen om et nyt logo til Landsforeningen JAK

Der indkom 25 forslag til nyt logo i den af JAK udskrevne konkurrence. Kvaliteten var meget svingende, idet der var alt fra simple fotokopier over håndtegninger til meget professionelle udførte forslag.

Der var dog ingen af de indsendte forslag til nyt logo, som bedømmelsesudvalget fandt anvendelige som det fremtidige logo for Landsforeningen JAK.

Vi vil derfor tillade os at gøre brug af konkurrencens klausul om, at vi kan afvise alle forslag jvf. konkurrencereglernes pkt. 12. Denne beslutning bakkes op af Landsforeningens bestyrelse.

Vi har derfor ikke udpeget vindere af konkurrencen og vil ej heller gøre brug af nogen af de indsendte forslag.

Tak for deltagelse i konkurrencen!

Jakob Mikkelsen
FormandNyt Logo?
AF JAKOB MIKKELSEN

På Landsforeningens årsmøde den 30. april skal der tages stilling til et nyt logo. Forslaget er udarbejdet af Niels Erik Bach Boesen, der også er JAK bladets grafiske bagmand. Logoet er kreeret på bestilling af Landsforeningen, idet der ikke blev udvalgt et logo blandt de indsendte forslag til konkurrencen.
Logoet er en omarbejdet udgave af det eksisterende logo med to trekanter, hvor spidsen peger hver sin vej. Det bevirker, at det nye logo er genkendeligt i forhold til det gamle.

Den lyse trekant i det nuværende logo er bevaret, men er blevet mere fremtrædende ved brug af en farve. Den lyse trekant symboliserer JAKs samfundsmodel, hvor ånden (spidsen i trekanten) via teknik og intellekt styrer materien eller det materielle (bunden i trekanten). Materien kommer til udtryk gennem begær, griskhed og stræben efter materielle goder. Ånden søger udvikling, harmoni og forfinelse. Når ånden styrer, får vi et harmonisk samfund, hvor de materielle behov tilfredsstilles, men ikke dyrkes og forstærkes. Den lyse trekant viser kernen i JAKs værdier.

Modpolen til den lyse trekant i det gamle logo er den mørke trekant. Den er vist stående på spidsen, hvilket symboliserer det nuværende ustabile system, der går fra krise til krise, hvor materien er dominerende og undertrykker ånden. Her bruges teknik og intellekt til at øge udbytte og afkast, og jagten på materielle goder kommer til at stå i vejen for den åndelige og menneskelige udvikling. Vi har i JAK talt meget om rentens skadelige virkning og fejlene i det gamle system. Det har betydet, at det er blevet ret sort/hvidt, hvor de andre er de ”dumme”, der ikke kan forstå det indlysende i vore ideer, og at vi er de kloge, der har fundet ”sandheden”!

I forslaget til det nye logo er den sorte trekant blevet hvid og nedtonet, dels i størrelse og dels i streg i forhold til den lyse trekant. Det viser, at vi skal erkende, at vi ikke er lydefri, og at vi ikke har ret til at dømme nogen, idet vi selv har ”en rem af huden”. Den lille hvide på spidsen stående trekant er stadig med og viser os, at vi til stadighed skal huske, hvordan det kan gå, hvis vi ikke er ydmyge i vort arbejde. Der er således stadig balance i logoet.

At skifte logo nu giver god mening, idet vi er gået ind i et projekt med to beslægtede bevægelser om udviklingen af en ny og bedre samfundsmodel til gavn for os alle! Det nye logo viser os værdierne og erindrer os om at holde fast i det grundlæggende princip for JAK, nemlig at det materielle til enhver tid skal tjene den menneskelige og åndelige udvikling og bringe os til et samfund med harmoni og fred lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

Jeg skal hermed anbefale det fremsatte forslag til nyt logo!
 

J.A.K. bladet