J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2011

Investeringsbanker
AF JAKOB MIKKELSEN

I min artikel i JAK bladet nr. 1 omtalte jeg kort investeringsbanker som en mulighed i et rentefrit økonomisk system med en samfundsbank. Dette indlæg skal ses som en præcisering af dette udtryk.

Samfundsbanken og dens afdelinger ud over landet vil kunne finansiere rigtig mange ting, men der vil til stadighed være projekter, som ikke vil kunne finde finansiering ad den vej. Derfor kommer talen om alternativer til Samfundsbanken ind her. For at undgå et gråt eller måske endda sort pengemarked må der åbnes muligheder for, at ledige og risikovillige penge kan finde partnere blandt initiativrige iværksættere, der måske er foran Samfundsbankens vurderingsfolk og derfor ikke kan finde den tilstrækkelige finansiering. Der er ikke tale om en bank i stil med ”et eller andet navn”-invest, som vi kender dem i dag, og hvor de er rene spekula-tionsbanker og især pengemaskiner for administratorerne. Der er tale om pengeformidling, hvor udlån højst kan være lig med indlån, og afkastet er en anerkendelse af den risiko, investorerne har været villige til at løbe! K. E. Kristiansen har, så vidt jeg kan se, kun berørt dette perifert, idet han hellere så andre ejerformer end denne slags investeringer. Som jeg forstår KEK, så han hellere andelsvirksomheder og tilsvarende konstruktioner.

Disse investeringsbanker kan det være nødvendigt at stække, for at de ikke skal udvikle sig til lotterier svarende til vore dages børser. Det kan ske ved at sænke omsætningshastigheden på disse investeringsbeviser, andele, eller hvad man skal kalde dem, idet det er den hurtige omsætning heraf, der er årsagen til, at det udvikler sig til rene kasinoer! JAK ønsker en økonomi, der er baseret på langsigtede investeringer - og ikke på spekulation.

For mig at se kan der være god fornuft i at udvikle joint venture-selskaber, evt. med offentlig deltagelse eller delvis finansiering af Samfundsbanken.

Hvordan når jeg frem til dette? Jo! JAK har ikke kun arbejdet for en rentefri økonomi, men også for en retfærdig økonomi. Hvad der ligger heri er selvfølgelig op til den enkelte, men jeg tolker det som et samfund, hvor enhver får det fulde udbytte af sin indsats!

Som du kan se, kære læser, er der brug for at udvikle dette område yderligere, men lad dette være en igangsætter. Kom og deltag i arbejdet!
 

J.A.K. bladet