J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2011

Den internationella satsningen i JAK Medlemsbank, Sverige

Jag fick frågan från Jakob Mikkelsen, om jag kunde skriva en artikel, som sammanfattar de internationella aktiviteter, som vi har på gång i svenska JAK Medlemsbank. Vi träffades i Köpenhamn i december 2009 och arrangerade en workshop tillsammans i Klimaforum09, danska, italienska och svenska JAK. Vi kunde då informera varandra om våra respektive aktiviteter, men det var för mer än ett år sedan, så nu är det dags för en uppdatering.

Efter att har varit ett projekt inom JAK Medlemsbank, så beslutade styrelsen i september 2010, att den internationella satsningen som organisationen gör, ska bli en del i den ordinarie verksamheten. Syftet med satsningen är inte att etablera kontor i utlandet utan att ge stöd till människor i andra länder, som vill starta sina egna projekt. För intresset för JAK Medlemsbank och vår räntefria bankmodell växer i omvärlden.

I juni 2010 åkte KarinMalin Ekström (JAKs ordförande), till Madrid, Spanien, tillsammans med Dan-Erik Archer, en av våra ideella informatörer, för att presentera JAK på ett seminarium med temat ”Hur kan kvinnliga entreprenörer få tillgång till finansiering”. Vi fick en inbjudan från en ideell organisation, som jobbar med finansiering till kvinnliga företagare.

Under sommaren fick vi reda på, att det har startas en förening i Finland, som heter JAK Finland. Antti Ahonen, en av initiativtagarna i föreningen, deltog i den internationella JAK-skolan, som vi hade i augusti 2009 i Malmö. Vi försöker sprida kännedom om JAK Finland bland våra medlemmar i Sverige med tanke på, att vi är grannländer, och att det finns många naturliga kopplingar genom familjer, vänner, arbetskamrater med mera.

I november organiserade Toussaint Hinvi, en annan deltagare i den internationella JAK-skolan, ett seminarium i Accra, Ghana, med namnet ”African Initiative for Interest free banking (JAK Africa)”. JAK Medlemsbank skickade dit en representant, Anders Hällbom, ideell informatör från Uppsala:

Så här skrev Anders efter sitt Afrikabesök:

”Deltagarna kom från Ghana, Elfenbenskusten, Benin, Nigeria, Togo samt Burkina Faso, och Sverige. De flesta kom från Nigeria, med både medlemmar i Unga Gröna och delstatsministrar. Från de andra länderna var det främst medlemmar i den Gröna rörelsen, som deltog, samt andra som hade kontakt med medlemmar.

Slutsatserna från konferensen var, att JAKs modell är väldigt intressant för den/de organisation/er, som deltagarna hade tänkt sig i Västafrika. Det fanns lite olika ingångar i hur framtiden bör se ut. I Nigeria fanns det möjlighet att använda sig av delstatens medel och organisation, något som övriga länder saknade. De flesta var överens om, att de ville lära sig med om detaljer kring, hur JAK arbetar. Som avslutning på hela konferensen gjorde deltagarna en tidsplan för, hur det framtida gemensamma arbetet ska se ut, och i denna ingick en studieresa till Sverige. Förhoppningsvis är detta något, som blir av”.

I november fick vi åter igen två inbjudningar för att presentera JAK Medlemsbank i Spanien. Per-Erik Persson, ungdomskonsulent i JAK, åk till Alicante, och jag åk till Madrid.

Och nu i januari 2011 har vi fått besök på huvudkontoret i Skövde från tre personer från Nederländerna, som skulle vilja starta en räntefri spar- och lånesystem där.

Det är mycket på gång! Särskild intressant under 2011 blir den internationella JAK-skolan, som vi ska arrangera 19-21 augusti. Det skulle vara roligt, om någon eller några medlemmar från danska JAK har möjlighet att komma.

Den internationella JAK-skolan är kostnadsfri, och JAK Medlemsbank bjuder på logi och mat. Däremot betalar vi inte resan till de internationella deltagarna.

Kontakta mig, om du är intresserad i den internationella JAK-skolan, eller om du vill ha mer information eller kontaktuppgifter från någon organisation.

Med Vänliga Hälsningar

/Miguel Ganzo

JAK-konsulent, som koordinerar den internationella satsningen i JAK Medlemsbank

miguel.ganzo@jak.se

 

J.A.K. bladet