J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2011

Åbn som pdf i nyt vindue for at se billederne og resultatopgørelsen

Nyt grønt energilån

Folkesparekassen vil gerne give alle en mulighed for at spare på energien. Derfor låner vi nu penge ud - ekstra billigt - til projekter, der gør tabet af energi mindre. Det gælder, uanset om du bor i ejerlejlighed eller i hus.

Vi vil gerne gøre det nemmere for dig at træffe beslutningen om at gå i gang, hvis du går og tænker på at gøre dit hus eller din ejerlejlighed lidt grønnere. Derfor tilbyder vi grønne energilån til 5,5 procent.

Det kan være energibesparelser som for eksempel ekstra isolering, nye vinduer, solceller, jordvarme eller noget helt femte. På den måde kan du sætte dit forbrug af energi ned, spare penge på de faste udgifter og oven i købet få en renere samvittighed over for vores fælles natur.

Du kan låne helt op til 100 procent af de penge, du bruger på at miljøforbedre din faste ejendom. Det kan du til en variabel rente på 5,5 procent. Pengene skal betales tilbage over en periode på 10 år. Lånet ydes på de sædvanlige vilkår om sikkerhed efter den almindelige kreditvurdering.

Eksempel:
Du isolerer dit hus med tre-dobbelte termo-vinduer og etablerer solvarmeanlæg for i alt 80.000 kr. Pengene låner du som grønt energilån hos Folkesparekassen. Hvis du vælger at låne de 80.000 kr. over 10 år, vil det betyde, at du skal betale en månedlig ydelse på 884 kr.

Kontakt din afdeling af Folkesparekassen for at høre mere om grønne energilån.

JAKs jubilæum i Odense

Fredag den 11. februar fejredes JAKs 80-års fødselsdag i Folkesparekassens lokaler i Odense.
Det blev afholdt en reception, hvor der var dejlige sandwiches og noget at skylle dem ned med. Alle var naturligvis inviteret, og i dagens anledning tilbød vi et gratis medlemskab af JAK til alle fremmødte ikke-medlemmer.
Vi blev pænt besøgt – der var vel ca. 40-50 igennem hele eftermiddagen – og der var en god stemning. Fra bestyrelsen kom Mads Vedbæk og Aage Kierkegaard, ligesom vi blev beæret med et besøg af vores nye direktør.

Resultatopgørelsen

Ledelsens kommentar til
regnskabet for 2010

Resultatet for 2010 udviser et overskud før skat på kr. 2.375.000, hvilket er kr. 147.000 mere end resultatet for 2009. Balancen er det seneste år forøget med 35,5 mio. kr., svarende til 8,5 %. Sparekassens ledelse anser såvel driftsresultat som udvikling i balancen som tilfredsstillende under hensyntagen til de væsentlige omkostninger, som den økonomiske krise har påført os, dels gennem betaling til Bankpakke I og dels på tab vedrørende Amagerbankens konkurs.

Resultatet
Som konsekvens af udgifterne til Bankpakke I er der under posten ”Andre ordinære udgifter” udgiftsført kr. 1.278.000 i omkostninger for deltagelse i pakken. Derudover påvirker krisen også størrelsen af ”Tab og hensættelser på debitorer”, hvor der i 2010 er udgiftsført kr. 1.794.000 vedrørende pakken og konkursen i Amagerbanken. I alt påvirker udgifterne til tab i andre pengeinstitutter således med godt 3,0 mio. kr.
På Folkesparekassens egne kunder har der kun været tab og hensættelser på kr. 57.000.
Driftsresultatet løftes op af kursgevinst på værdipapirer, der udgør kr. 1.054.000.
Netto rente- og gebyrindtægter er steget med kr. 1.200.000 i forhold til 2009, og de samlede omkostninger er ligeledes steget med samme beløb.

Balancen
Stigningen i balancen kan hovedsageligt henføres til stigning i indlån med 42 mio. kr., svarende til 15,0 %. Samtidig er udlån faldet marginalt med 3,6 %, og dermed er der sket en væsentlig styrkelse af likviditeten.
Sparekassens solvensprocent er pr. 31. december 2010 opgjort til 17,4 %, der skal vurderes i sammenhæng med et solvensbehov på 12,5 %. Sparekassen er dermed godt polstret til at modstå de kommende kvartalers udfordring.

Uffe Madsen
Direktør

Folkesparekassens lokalråd i
Silkeborg

Folkesparekassens lokalråd i Odense og Århus har stor succes med at samle kunderne i området til møder om spændende og aktuelle emner.
Vi er nogle stykker, der godt kunne tænke os, at vi fik et lignende lokalråd op at stå her i Silkeborg.
Vi inviterer derfor Folkesparekassens kunder og garanter i Silkeborg-området til et introduktionsmøde.

Mødet afholdes i Medborgerhuset,
Bindslevs Plads 5, Silkeborg,
tirsdag den 17. maj 2011.

Mødet starter kl. 18.00, hvor Folkesparekassen vil være vært ved en lille buffet.

Herefter vil Årets Helt 2009, Ruth Brik Christensen fortælle om sine oplevelser fra KFUM´s soldaterhjem i Afghanistan og Irak, hvor hun midt i krigens land forsøgte at skabe dansk hygge med duft af hjemmebag. Var det muligt at kombinere krig og kager?
Hun beretter om sin hverdag sammen med både danske og amerikanske soldater i den store militærlejr Camp Bastion i det sydlige Afghanistan.
Den 57-årige pædagog var leder af KFUM´s Soldaterhjem i Irak i ni måneder 2006-07. Senere kom hun til Camp Bastion, Afghanistan i andre ni måneder og efter planen igen i Afghanistan fra februar 2010, denne gang i lejren Price. Ruth Birk Christensen er enke og bor i Fasterholt i Vestjylland.

Af hensyn til bespisningen skal vi bede om tilmelding senest 2. maj 2011 på tlf. 8681 1611 eller
E-mail: info@folkesparekassen.dk
Der er begrænset deltagerantal, så hurtig tilmelding er en god ide.

Initiativgruppen

Ny medarbejder i Silkeborg
Karina Tveen
Ny medarbejder i Silkeborg pr. 1. januar 2011.
Karina er regnskabsuddannet ved Vester Biler i Grindsted. Efter endt læreplads fik hun job hos Andelskassen MidtVest i Ikast, hvor hun også selv er født og opvokset. Hun har arbejdet for Andelskassen i syv år, indtil hun i år flyttede til Folkesparekassen.
Karina er 36 år, gift med Jakob og har tre børn: Jamie på otte år, Chili på fire og Lotus på tre år. De bor i Herning midtby og nyder ofte weekenderne i sommerhuset ved Nr. Lyngvig (på landtangen, der skiller Ringkøbing Fjord fra Vesterhavet).
Efter handelsskolen boede Karina fire år i Australien. Her tjente hun penge som udbener på et italiensk-ejet halal-kyllinge-slagteri. Pengene brugte hun på at rejse og opleve hele kontinentet.
Karinas primære opgave i Folkesparekassen er kundeekspedition.


Ny medarbejder i Odense
Marie-Louise Vesterboe
Ny medarbejder i Odense pr. 1. februar 2011.
Marie-Louise Vesterboe er ansat i en 30-timers stilling, hvilket betyder, at hun er at træffe i Folkesparekassen alle ugens dage undtagen onsdag.
Hendes opgaver er kunderådgivning og pensionsrådgivning. Og derudover dele de daglige opgaver med hendes tre kollegaer i afdelingen.
Marie-Louise blev uddannet sparekasseassistent i Amtssparekassen (senere Fionia Bank) i Assens i 1973. Her var hun ansat i ti år, indtil hun flyttede til afdelingen i Odense, hvor hun samtidigt blev udnævnt til fuldmægtig.
Fra 1987 til 2011 har Marie-Louise Vesterboe arbejdet i forskellige pengeinstitutter med kunderådgivning, pension og forsikring som arbejdsområder.
Marie-Louise er oprindeligt fra Tanderup på Vestfyn, men bor i dag i Odense. Hun har en voksen datter, Carina, på 33 år og et barnebarn, Johan Valdemar på blot to måneder.
Marie-Louise bruger sin fritid på at løbe, cykle og gå ture. Og så nyder hun at læse og være kreativ.

Folkesparekassen - et unikt tilbud
Direktør Uffe Madsen har valgt at gå på pension efter 28 år som direktør for Folkesparekassen.
Der holdes afskedsreception fredag den 29. april kl. 13.00-16.00 i Folkesparekassens lokaler på Herningvej 37 i Silkeborg. Her er der samtidig lejlighed til at hilse på Martha Petersen samt besigtige de nye lokaler, der netop er blevet færdige efter en større ombygning

Af Martha Petersen, nytiltrådt direktør i Folkesparekassen

”Går man ind for at gøre en forskel i forhold til miljøet, ønsker man at være kunde i et pengeinstitut, der reelt er til for kunderne, og ønsker man ikke at betale mere for varen, end det koster at udbyde den, så er Folkesparekassen et oplagt valg.
Her bliver der reelt gjort en forskel. Samtidig får man de samme ydelser og den samme kompetente rådgivning som hos andre pengeinstitutter. Endvidere er Folkesparekassen et robust pengeinstitut med en god likviditet og et solidt kapitalgrundlag.
Det er baggrunden for, at jeg er af den klare opfattelse, at Folkesparekassen er et unikt tilbud til kunderne. Personligt sympatiserer jeg med sparekassens værdier, og jeg glæder mig til at arbejde videre med dem. Mange ting i årene op til finanskrisen gik alt for vidt. Set i bagklogskabens lys kan alle se, at det, der foregik, ikke var bæredygtigt. Derfor er der også generel tendens i befolkningen til at søge det modsatte. Dette er jeg overbevist om giver store muligheder for Folkesparekassen og de øvrige JAK andelskasser. Jeg ser meget frem til også selv at gøre en indsats for såvel en holdbar økonomi som et bæredygtigt miljø.
Inden min tiltrædelse har jeg præsenteret Folkesparekassens værdier for familie, venner og bekendte. Mange har ikke hørt om Folkesparekassen før, men jeg kan konstatere, at rigtig mange – især de yngre, veluddannede – synes, det lyder som et fantastisk sted at være kunde.
Hvem er det så, der skal tage over som administrerende direktør for Folkesparekassen efter Uffe Madsen. Det kan jeg uddybe med følgende:
Hvis vi går helt tilbage, så har jeg - ligesom JAK bevægelsen - mine rødder i tilknytning til landbruget. Mine forældre havde en lille gård i udkanten af Vejle, hvor jeg er født og opvokset. Min far drev traditionelt landbrug med både søer og køer. Mor var medhjælpende hustru. Hjemmefra har jeg lært, at man skal opføre sig ordentligt over for andre og svare enhver sit. Jeg har også lært, at man skal tro på det, man arbejder med, og blive ved, til udfordringerne er løst.
Jeg er gift med Ole, der arbejder inden for skotøjsbranchen. Vi har to voksne børn, der er flyttet hjemmefra, men har stadig en hjemmeboende hund.
Mit arbejde har altid betydet meget for mig. Jeg har det med at engagere mig meget i det, jeg arbejder med. For det første skylder man at gøre sit arbejde så godt som overhovedet muligt, for det andet bliver det meget sjovere, når man engagerer sig.
Hvis du spørger, om penge gør én lykkelig, så vil svaret være, at penge er da rare at have. De giver nogle muligheder, og det er behageligt at kunne købe noget, man gerne vil have. Men der er ingen sammenhæng mellem det og oplevelsen af glæde. Glæden ligger for mig i det gode, tillidsfulde forhold til andre mennesker, i oplevelsen af indre ro - og i harmoni mellem det man gør, og det man tror på. Jeg må dog erkende, at hvis man har en decideret dårlig økonomi, så kan bekymringerne om den og om fremtiden fylde så meget, at der ikke er plads til glæde. Her har vi som bankrådgivere et ansvar for at vejlede, så den situation undgås. I samme forbindelse kan rentefrie eller billige lån også spille en rolle.
Min bankmæssige baggrund er meget alsidig. Jeg har været i sektoren siden 1983 og har prøvet stort set alt. Som 27-årig fik jeg med en udnævnelse til administrationschef det første lederjob. Listen af lederstillinger omfatter derudover titler som obligationschef, markedschef, regionsdirektør, vicedirektør, erhvervschef, udviklingsdirektør og områdedirektør. Jeg har både arbejdet i filialleddet og på de interne linjer.
Jeg glæder mig meget til de mange spændende udfordringer, der venter, og jeg har ikke kunnet lade være med på forhånd at gøre mig nogle tanker om, hvad der er allervigtigst. Det vil være helt centralt i hverdagen at arbejde for, at det fortsat skal være kundernes sparekasse, at vi fortsat kan tilbyde lavest mulige omkostninger for kunderne, og at alle får en ordentlig og kompetent rådgivning. Dette med udgangspunkt i den enkelte kundes situation. Det handler også om troværdighed, og om at det skal være rart at komme i Sparekassen.
Folkesparekassen skal samtidig være en god arbejdsplads. Man skal glæde sig til at komme på arbejde og til at møde sine kolleger og kunder. Være engageret og føle ejerskab. Når der er en god stemning, kan kunderne mærke det, og så bliver de endnu gladere for at komme. Det betyder, at der er en god positiv cirkel”.

Martha Petersen er tiltrådt den 1. marts og overtager stillingen som administrerende direktør den 1. maj. Hun er 51 år og kommer fra en stilling som områdedirektør i Sparekassen Faaborg.


J.A.K. bladet