J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2011

I Thisted Dagblad skrev journalist
Poul Erik Holm følgende lørdag
den 24. april 2010


Andelskasse kæmper mod renten…

Filosofien om rentefri ind- og udlån håndhæves stadig i Thisteds mindste pengeinstitut.

Tiden er for længst løbet fra den tidligere købmandsforretning på hjørnet af Vestergade og Skolegade i Thisted. Men det gamle hyggelige lokale har bevaret sin egenart, for der handles og byttes stadig i lokalerne.
Blot er det nu penge, der handles med, i stedet for mel og sukker. Stedet er Thisted Andelskasse, og der er tid, ro og opmærksomhed, selv om det er en lørdag formiddag.
Computeren har holdt sit indtog, men ellers er det gamle købmandsinventar bevaret. Ja, det står faktisk i lejemålet, at det skal være der. Ellers udstråler lokalerne ro, nærmest noget dagligstueagtigt, som er kendetegnende for andelskassebevægelsens idegrundlag.
I direktørstolen sidder på sjette år den 50-årige Henning Vognstrup, hvis indfaldsvinkel til pengebranchen er højest usædvanlig. Han havde tidligere kørt mælk til den daværende Mejerigården i Thisted. Når hans Centurion-cykel er parkeret i Vestergade, så er andelskassen åben, selv om den officielle åbningstid ellers kun er 16 timer.

Han kører bussen
Andelskassens 347 medlemmer giver nemlig ikke basis for mere. Så når Henning Vognstrup ikke forsvarer andelskassens filosofiske baggrund, kan man jævnligt møde ham ved rattet i en af PAN-busserne mellem Thisted og Skive. Et usædvanligt sidejob for en direktør i pengeinstitutbranchen. Men også den del af tilværelsen nyder Henning Vognstrup. ”Jeg har jo hang til store dieselmotorer, og så kan jeg godt lide at møde andre mennesker”, siger han.

Ideologien
Andelskassens virke er baseret på de gamle JAK tanker – Jord, Arbejde og Kapital står bogstaverne for, og de handler stærkt forenklet om, at man ikke må tjene penge, hverken på jord eller renter.
”Forskellen til de øvrige pengeinstitutter er, at vi vil afskaffe renten. Vi betragter penge som et neutralt byttemiddel, der skal være fri for spekulation”, siger Henning Vogn--strup.
”Derfor bør der ikke gives renter af indestående, og således heller ikke kræves renter for udlån, men kun betales for de faktiske omkostninger ved andelskassens drift” siger Henning Vognstrup videre.

Som en ballon
”Mange investerer i viden om, at formuen kan mistes. Det er som en ballon, luften kan sive ud af, så det kan ende med, at der måske kun er få eller ingen aktiver tilbage. Vores rentefilosofi er, at nogle kunder stiller nogle penge til rådighed, som andre kan låne. Vores kunder giver først afkald på rente, men opsparer til gengæld en goodwill, som giver dem mulighed for et efterfølgende rentefrit lån. Vi lægger kortene på bordet. Rentesatserne er ikke til forhandling. Ingen kan få fordel på andres bekostning”, siger Henning Vognstrup.
347 kunder ved udgangen af forrige regnskabsår er ikke mange, så Henning Vognstrups fremtidsønske er, at flere slutter op om andelskassens filosofi.
Og hvad ellers?
Henning Vognstrup er ansat 25 timer om ugen, og hans eneste medhjælper derudover er Jytte Klainberger, som er ansat 12 timer om ugen.
”Vi vil gerne udvide vores nuværende balance på 13 mio. kr., så vi også kan udvide åbningstiden. Vi har nemlig udstyret til at håndtere mange flere kunder”, lyder hans enkle ønske.
Det bliver fremsat helt i andelskassens ånd: Store tanker behøver ikke fylde meget. Henning Vogn-strup nævner i den forbindelse, at Thisted Andelskasse kan tilbyde præcist det samme, som øvrige og meget større pengeinstitutter kan. Han opremser en håndfuld eksempler og fremhæver en sidste gang: Forskellen er, at vi har rentefri indlån og rentefri udlån.

J.A.K. bladet