J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2011

Lidt information om Andelsforeningen
“Livets arbejde”
i Rumænien år 2000-2010


Vi er en andelsforening på 11 voksne, 2 unge og 2 børn og nu også 2 unge fra Rumænien. Vi hedder Andelsforeningen Livet og startede i år 2000. Ud over at varetage vores egne behov i andelsforeningen har vi indskrevet i vores vedtægter, at vi vil påtage os hjælpearbejde i forhold til betrængte og udsatte børn, enten i Danmark eller i et andet land, i det omfang vores økonomi kan bære. Hvert medlem af andelsforeningen skal hver måned bidrage med et økonomisk beløb efter evne, og pengene indsættes på en konto, der bruges til hjælpearbejdet.

Gennem noget familie mødte vi nogle børnehjemsbørn fra Rumænien og fik indblik i, at der er mange børn i Rumænien, der bor på børnehjem, fordi deres familier er fattige og ikke kan brødføde dem, og det er usle og voldelige kår, børnene vokser op under. Vi valgte at ville hjælpe dér, fordi vi kunne tage derned og personligt deltage i hjælpen i forhold til nogle af børnene og sikre, hvad pengene bruges til.

Sidst i 2000 rejste to af os til
Rumænien, til byen Lugoj og besøgte byens tre børnehjem. Vi undersøgte nogle af børnenes historie og besluttede at hjælpe et søskendepar med at finde deres mor, som man vidste var i live. Vi fandt frem til hende i en mindre storby Faget, hvor hun boede i et utæt lerhus med hendes bror og lillesøster; de var alle vokset op på børnehjem. Hun havde mødt en ung mand, da hun var 12 år, blev gravid som 13-årig og igen året efter. Halvandet år senere døde faderen, fordi han havde samlet svampe, som han og moderen spiste (de havde ikke penge til mad, og svampene var giftige). Moderen overlevede med nød og næppe. Lerhuset var uden vand og toilet og havde et brændekomfur som eneste opvarmning. Moderen var blevet næsten blind efter svampeforgiftningen, og børnene kunne ikke bo hos hende, fordi hun måtte ernære sig som prostitueret. Vi tog moderen til øjenlæge og gav hende stærke briller, så hun kunne se, og herefter blev hun ansat på byens fabrik. Hun var meget ulykkelig over, at børnene boede på børnehjemmet, på baggrund af hendes egne erfaringer. Moderen viste sig værende arbejdsom og stabil på arbejdet, så hun fik lov at have børnene på weekend. Vi besluttede at bruge vores udbetalte friværdi fra andelsforeningens tidligere fælleshus i Åbyhøj til at købe et murstenshus i byen til moderen, hendes søster og børnene, der kunne flytte hjem fra børnehjemmet. Vi hjalp dem med møbler, køkken, gaskomfur og brændeovn til indretning, og børnene startede i skolen. Moderen arbejdede på fabrikken i ni år og var selvforsørgende, men så lukkede fabrikken pga. krisen. Det var svært for moderen at finde andet arbejde, og da børnene afsluttede 10. klasse, tog vi moderen og børnene til Danmark. Moderen bor nu i Silkeborg med en ny mand og gør rent på hotel. Børnene, som nu er 18 og 20 år, bor hos os og arbejder begge i detailhandel, og både moderen og de unge går i skole og lærer dansk. De er alle meget lykkelige over at bo og arbejde i Danmark.

Vi har hjulpet en anden pige fra børnehjemmet. Hun havde mistet sine forældre og var meget fysisk og psykisk svag. Vi fandt en plejefamilie, som vi betalte hver måned for at tage sig af hende og hjælpe hende. Pigen har det meget bedre i dag. Hun var dygtig i skolen og læser nu psykologi på universitetet i Timisoara. Hun mødte en ung fattig mand, hvis største ønske var at læse til præst, og vi betaler nu for begges uddannelse på universitetet, 1200 euro årligt i brugerbetaling og understøtter dem månedlig med penge til husleje, mad, bøger m.m. De vil gerne hjælpe børnehjemsbørn og fattige familier, når de er færdige.

Endvidere har vi hjulpet en ung pige, som mistede sine forældre i en bilulykke som 4-årig og blev overtaget af en plejefamilie i Lugoj. Begge plejeforældrene misbrugte hende seksuelt, fra hun var 6 til 14 år, før det blev opdaget hos en læge. Plejefaderen filmede det og solgte filmene. De blev idømt 5 års fængsel, og faderen blev siden indlagt på en psykiatrisk institution. Pigen flyttede ind på en institution for unge, der ønsker at uddanne sig, som en dansk forening har grundlagt, og tog studentereksamen. Pigen havde efter tre lægers undersøgelse af hendes underliv fået at vide, at hun ikke kunne blive gravid, da hendes æggestokke var ødelagte, og den ene måttes opereres væk. Hun mødte en ung mand, blev uforståeligt gravid og måtte flytte fra institutionen – flyttede så ud til den unge mand i et lerhus med brændekomfur og uden vand og toilet. Han havde ingen uddannelse eller penge. Hun fik en dreng, men da drengen var et halvt år, fik hun leukæmi, og drengen fik fjernet sin blindtarm og fik vejrtrækningsproblemer. Vi fik et lån i Folkesparekassen i Århus og købte en lejlighed til dem. Derudover betalte vi i næsten to år 2-4000 kr. om måneden for hendes behandlinger samt betalte kørekort og vagtuddannelse til den unge mand, så de kunne blive selvernærende. Efter to tilbagefald blev hun erklæret rask, og det ser ud tit, at hun klarer det. Vi har betalt for behandlingen til en tysk læge, der arbejder på hospital i Bukarest. En rumænsk læge var ved at tage livet af hende med forkert behandling. Drengen er nu 4 år, har haft flere hospitalsophold (som vi har betalt) på grund af maveproblemer. Det har været svært for ham at undvære sin mor så meget under hendes kemoterapier og langvarige indlæggelser, men han har nu fået det bedre, går i børnehave og familien klarer nu sig selv.

Vi har endvidere hjulpet to unge piger, der som en del andre børnehjemsbørn blev gravide som 14-årige. Vi har hjulpet med penge hver måned til mad, så børnene ikke skulle på børnehjem og hjulpet pigerne med at finde arbejde og pasning til deres børn. De har nu begge en mand, og begge familier er selvforsørgende.

Ligeledes har vi hjulpet en fattig enlig mor med to børn i en periode, men måtte aftale med deres kommunes “socialchef”, at de måtte træde ind og yde mere hjælp, da børnene ikke fik det meget bedre – der skulle en større indsats til.

Vi fik sidste år bevilget 30.000 kr. fra Y’mens Club til igangsættelse af et seksualoplysningsprojekt på to børnehjem for børn i alderen 12-18 år – for at undgå de udbredte kønssygdomme som syfilis, aids og klamydia og desuden søge at undgå de tidlige graviditeter, hvor børnene ofte ender på børnehjem, en skrue uden ende. I tre måneder undervises de tre timer hver 14. dag omkring beskyttelse og kønssygdomme – de får udleveret kondomer og lærer at gå på apoteket og købe dem. Det er meget pinligt i Rumænien og tabubelagt som følge af ortodoks katolsk religion. En evaluering i sommer viste, at ca. 56 % af de unge på børnehjemmene har ændret deres sexvaner, så det har givet gode resultater.

Vi overvejer nu at lave et oplysningsprojekt for unge sigøjnere med hensyn til uddannelse og livsstil/seksualitet.

Vi har i andelsforeningen købt en meget stor trailer, og når vi kører til Rumænien et par gange om året, tager vi møbler, cykler, børnetøj og legetøj med, som vi får forærende af forskellige mennesker, og uddeler det til fattige familier i Faget.

Det har været og er en meget stor hjælp med de månedlige penge fra Folkesparekassens tilskud for nye kunder. De er blevet brugt til de nævnte projekter. En stor TAK for det.

I øvrigt er de to unge fra Rumænien medlemmer af Folkesparekassen.

På vegne af Andelsforeningen Livet
Susanne Ahrenkilde, formand og projektleder

 

J.A.K. bladet