J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2009

LIS POULSEN
FYLDER 60 ÅR

Af Uffe Madsen

Den 12. november 2009 fylder Lis Poulsen, Silkeborg 60 år.

Alle læsere af J.A.K. Bladet har på den ene eller anden måde stiftet bekendtskab med Lis. Hun har i mange år været aktivt involveret i alle hjørner af arbejdet i J.A.K. og i J.A.K. pengeinstitutterne, og hun har mange gange været villig til at stille sig til rådighed, når der har været brug for det.

På nuværende tidspunkt beklæder hun posten som redaktør for J.A.K. Bladet, hvilket hun på fortrinlig vis snart har gjort i rigtig mange år. Derudover er hun direktør for Funder Fælleskasse og medlem af bestyrelsen for Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter. Og endelig har hun også et krævende job i Folkesparekassen.

Lis var i en årrække også formand for Landsforeningen J.A.K., men ønskede at trække sig tilbage, så der også kunne blive lidt tid til familien og andre interesser.

Jeg vil karakterisere Lis som et utrolig hjælpsomt og behageligt menneske, som alligevel har sine principper og står fast på dem. Når hun påtager sig en opgave, arbejder hun målbevidst, indtil opgaven er afsluttet. Som eksempel vil jeg nævne, at hun har været direktør for Funder Fælleskasse fra oprettelsen i 1973 og ansat i Folkesparekassen siden starten i 1983.

Lis startede som elev i J.A.K. Banken i Silkeborg, hvor hun stiftede bekendtskab med værdierne bag J.A.K., og det har siden været en grundlæggende del af hendes liv. Ved siden af dette store arbejde har der også været plads til familien, som ud over ægtefællen Kurt tæller en datter, der bor i Silkeborg, og en søn, som er bosat på Færøerne. Børn og børnebørn besøges tit, og der bliver i fritiden også tid til sejlads på Silkeborgsøerne i familiens motorbåd.

Lis har kaffe på kanden hjemme på hele sin fødselsdag den 12. november 2009, hvis nogle skulle komme forbi.

Vi ønsker alle Lis hjertelig til lykke med den runde fødselsdag.
 

J.A.K. bladet