J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2009

HAR GAMLE TANKER EN UDLØBSDATO?
Af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K.

Når vi i J.A.K. taler om Jord, Arbejde og Kapital, er det ud fra en bevidsthed om, at stoffet påvirkes af arbejdet og derved forædles til noget værdifuldt, til real kapital. Jernet forarbejdes til plovjern, der er værdifuldt og til gavn for menneskeheden, i overensstemmelse med livslovene. Jern kan også forarbejdes til våben, hvilket ikke er til gavn for menneskeheden og således i strid med livslovene.

Livslovene! Ja, så er vi, hvor vi ofte ender. Hvad er livslovene, og giver det overhovedet nogen mening at referere til dem? Slår man ”livslovene” op på Google, er vi næsten alene om at referere til dem. Med ”vi” mener jeg J.A.K. folk og åndsbeslægtede. Langt de fleste henvisninger er til den danske tænker Martinus.

Tænkeren bag J.A.K., K. E. Kristiansen, relaterede ofte til livslovene i sine foredrag. Han brugte dem til at definere, hvad der er godt, og hvad der ikke er godt! Men giver det nogen som helst mening i dag? Ja! Det gør det.

Det er vigtigt at forstå penge. Det kan måske virke fornærmende at sige sådan, men bær over med mig! I J.A.K. har vi en klar mening om penges funktion. Penge skal ikke være en vare, der kan sælges, men et byttemiddel, som bør stilles gratis til rådighed af samfundet, idet det er pengene, der får et moderne samfund til at fungere. Sådan! – eller? Ja og nej: der er mere i det! Penge er også en livsenergi, hvis de bruges på den rigtige måde, og her kommer livslovene ind. Holder du dine penge tilbage og forlanger en modydelse for at lade dem virke i samfundet, holder du igen på livsenergierne. Bruger du dine penge til spekulation og lader andre lide og mangle, for at du kan have nok og frådse – ja, da handler du i strid med livslovene.

Vi er alle en del af et fællesskab, om vi kan lide tanken eller ej. Vi kan handle til egen fordel på bekostning af fællesskabet, eller vi kan handle i fællesskabets ånd til egen fordel. Ved at give sætter vi livsenergi fri, og ved at holde tilbage bremser vi også livsenergien. Det gælder i øvrigt ikke kun i forbindelse med penge. Det gælder også i livet som helhed. Tænk bare på det lille barn, der den ene gang efter den anden får et nej pr. automatik, hvor det ved lidt omtanke hos den voksne kunne have fået et ja, hvorefter det glad var løbet videre i nye lege. Det gælder også vi voksne, der om ikke af frygt, så måske af mangel på tillid til andre, siger nej.

Livet er at give. Livets love er, at alt, hvad du sender ud, vender tilbage til dig, for at du igen kan møde det, du selv har sendt ud. At erkende livets love er at blive menneskelig fri!
 

J.A.K. bladet