J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2009

Ved jævn sund fornuft!
Af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K.

Som det kan læses i dette blad, har Landsforeningen fået en ny bestyrelse. Situationen havde udviklet sig sådan, at det var blevet nødvendigt med en stor udskiftning. Det glædelige er, at hvor der før har været langt mellem emnerne ved valg til bestyrelse, var der i år mange og kvalificerede kandidater, så Landsforeningen har fået en næsten ny bestyrelse med en gennemsnitalder noget under 50 år - og den er sammensat af personer, der besidder mange og stærke kompetencer, og som repræsenterer næsten alle regioner.

Hvis det ikke var så fortærsket et udtryk, ville jeg sige, at det er en ny start for Landsforeningen. Jeg håber, alle vil tage godt imod den nye bestyrelse og bakke den op. En ny bestyrelse gør det nemlig ikke alene. Bestyrelsen skal have rod i medlemmerne i regionerne og i alle dele af J.A.K.. Derfor vil jeg her på denne plads takke J.A.K. pengeinstitutterne for deres støtte til udviklingen i Landsforeningen.
Første synlige resultat er etableringen af et fælles sekretariat, der fysisk ikke helt er placeret endnu, men sikkert er det, at det bliver et af J.A.K. pengeinstitutterne, som kommer til at drive det. Det ser vi frem til, dels fordi det kan sikre den stabilitet, vi hidtil har haft ved at have en lønnet kasserer, hvilket vi så ikke har mere, og dels ved at vi i bestyrelsen kan tage os af det mere væsentlige, nemlig udviklingen og udbredelsen af J.A.K..

J.A.K.s logo bliver fra tid til anden kritiseret for at være dels gammeldags og dels at ligne ”jødestjernen”. Efter min mening er ingen af delene tilfældet. Tværtimod er det meget vigtigt, at logoet ser ud, som det gør, idet der ligger en stærk symbolik i det. Det minder os uafbrudt om vor forpligtelse til at lade ånden styre os i en retning, der er i overensstemmelse med livslovene, det evigt retfærdige.
Mange ting ville se ganske anderledes ud, hvis det var ånd, der styrede udviklingen, og ikke ønsket om materiel vækst. Det er netop det, der i dette nummer af J.A.K. bladet er på dagsordenen. Jagten på materiel vækst, nærmest bevidstløst, har bragt os i en situation, at hvis vi ikke handler hurtigt og konsekvent, står vi over for ikke bare et økonomisk sammenbrud, men også et økologisk sammenbrud, der kan gøre det vanskeligt for mange livsformer – heriblandt mennesket – at leve på jorden i et større tal.

J.A.K.s logo har to trekanter, der ligger oven på hinanden. Den ene trekant er sort og står på spidsen. En sådan figur er ustabil og kan ikke tåle det mindste uharmoniske, før den vælter. Det er, fordi det materielle styrer, netop som vi ser det i vort nuværende samfund, både hvad angår det økonomiske system, og hvad angår vor måde at tænke udnyttelse af Jordens ressourcer. Flere artikler i dette blad underbygger dette.

Logoets lyse trekant står på en side og er dermed stabil. Den kan ikke bringes ud af ligevægt, da det er ånden og ikke begæret (eller måske endda grådigheden), der styrer. Den lyse trekant minder os om at tænke vi i stedet for jeg, og de to cirkler omkring trekanterne fortæller os, at vi skal forstå begge dele og vælge, om det er ånden eller materien, der skal styre os - om vi skal søge at udvikle os mod højere stadier, eller om vi vil nøjes med den materielle vækst uden åndelig bevidsthed. Som det ses af J.A.K.s logo, er der ingen diskussion om, hvad det rigtige er, og det gælder, uanset hvor du er i J.A.K.s arbejde, og uanset hvilken baggrund du i øvrigt har: ateistisk, kristen, muslimsk etc. Alle kan være med!

J.A.K. er ikke bundet af partipolitiske eller religiøse retninger eller dogmer, men arbejder alene for at udvikle et økonomisk system, der kan fungere retfærdigt for alle – ikke ved vold – ikke ved kunstgreb – men ved jævn sund fornuft!
 

J.A.K. bladet